10.02.2021

Młodzi naukowcy z AGH zwycięzcami konkursu „Student-Wynalazca”


Grafika zawierająca tekst nagłówka.

Zdjęcie krakowskiego rynku w smogu.

Poznaliśmy laureatów XI ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca”. Jedną z pięciu równorzędnych nagród głównych zdobyli mgr inż. Filip Jędrzejek, mgr inż. Dominik Gryboś i inż. Maciej Borek z Wydziału Energetyki i Paliw – współtwórcy wynalazku Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną.

Doktoranci Filip Jędrzejek i Dominik Gryboś oraz inż. Maciej Borek zostali nagrodzeni jako współtwórcy innowacyjnej metody zmniejszania stężenia pyłów zawieszonych w atmosferze przy użyciu generatora fali uderzeniowej, zgłoszonej do Urzędu Patentowego w sierpniu 2020 r. Będąc członkami zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. dr hab. inż. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH, i dr inż. Janusz Zyśk, stali się współautorami zarówno technologii, jak i zgłoszenia patentowego.
Dzięki zwycięstwu w konkursie będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcie podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.

Konkurs „Student-Wynalazca”, organizowany od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską, jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami bądź współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym albo zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

W rozstrzygniętej XI edycji konkursu zgłoszono 139 rozwiązań opracowanych przez 272 współtwórców. Zgłoszone rozwiązania odnoszą się praktycznie do wszystkich obszarów techniki, w tym dotyczących maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska, ale zaobserwowano szczególne zainteresowanie tworzeniem rozwiązań, które nie tylko ograniczają negatywny wpływ ludzkiej aktywności na środowisko, ale wprost ukierunkowane są na poprawę jego stanu, na ekologię.

W ten nurt wpisuje się nagrodzony wynalazek z AGH, którym jego twórcy zdołali już zainteresować samorządy. Mówiąc o złym stanie powietrza w Polsce, najczęściej myślimy o Krakowie, ale to problem całego kraju – tłumaczy Dominik Gryboś. W najbliższym czasie planowane są kolejne testy wynalazku. Aktualnie rozpoczęliśmy intensywniejsze prace w związku z otrzymaniem finansowania w ramach konkursu Inkubator Innowacyjności 4.0 – dodaje Filip Jędrzejek.