Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Kolejni naukowcy z AGH z grantami MINIATURA 5

Kolejni naukowcy z AGH z grantami MINIATURA 5

Narodowe Centrum Nauki opublikowało ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 5. Wśród laureatów znalazło się czterech naukowców z AGH, którzy otrzymali finansowanie na badania wstępne/pilotażowe.

Granty otrzymali (lista rankingowa nr V z 30 listopada br.)

 • dr inż. Jan Michalik, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  tytuł wniosku: Własności magnetyczne pyłów z emisji jako znacznik pochodzenia aerozoli atmosferycznych
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 43 505 zł
 • dr inż. Piotr Kipczak, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  tytuł wniosku: Badania procesów starzenia się olejów w układach hydraulicznych koparek jednonaczyniowych
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 48 494 zł
 • dr inż. Dawid Kozień,Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  tytuł wniosku: Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek węglika boru (boron-rich boron carbide) i ocena ich potencjalnego zastosowania jako nośnika w terapii borowo-neutronowej
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 39 600 zł
 • dr inż. Tomasz Aleksander Prokop, Wydział Energetyki i Paliw
  tytuł wniosku: Kalibracja trójwymiarowego modelu termicznej ewolucji mikrostruktury na podstawie eksperymentalnego pomiaru orientacji krystalograficznej ziaren
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 49 995 zł


W sumie granty z konkursu MINIATURA 5 otrzymało 13 badaczek i badaczy z AGH:


W konkursie MINIATURA 5 można było otrzymać grant na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Aplikacje przyjmowane były w trybie ciągłym – od maja do września. Listy zakwalifikowanych działań publikowaliśmy raz w miesiącu.

Jednym z celów konkursu MINIATURA jest poszerzenie grona laureatów konkursów NCN i zachęcenie do udziału w nich także badaczek i badaczy z ośrodków, które w mniejszym stopniu korzystają z oferty Centrum. Wnioski mogą składać naukowcy, którzy nie kierowali dotychczas projektami finansowanymi przez NCN ani nie byli laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże.

Stopka