19.11.2021

Granty MINIATURA 5 dla naukowców z AGH


Badaczki i badacze z AGH rozpoczną badania wstępne i pilotażowe, odbędą staże naukowe oraz wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania opiewają w sumie na niemal 300 500 zł.

Granty  otrzymali (listy rankingowe: nr III z 18 października br. oraz nr IV z 17 listopada br.)

 • dr hab. inż. Rafał Buczyński, prof. AGH, Wydział Energetyki i Paliw
  tytuł wniosku: Badania podstawowe nad zastąpieniem paliw kopalnych wodorem w procesie nisko-gradientowego spalania
  rodzaj działania naukowego: wyjazd konsultacyjny
  przyznane środki: 5500 zł

 • dr inż. Ewa Durda, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  tytuł wniosku: Badania długoczasowego utleniania i właściwości elektrycznych układów stal/ceramika z przeznaczaniem na interkonektor do protonowo przewodzącego ogniwa paliwowego PCFC
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 48 950 zł

 • dr inż. Gaetano Palumbo, Wydział Odlewnictwa
  tytuł wniosku: Synergiczny wpływ naturalnych inhibitorów polimerowych i mikrostruktury na proces korozji stali węglowej, pod wysoką temperaturą i ciśnieniem CO2, stosowanej w przemyśle naftowym i gazowym
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 48 859 zł

 • dr inż. Michał Stępień, Wydział Metali Nieżelaznych
  tytuł wniosku: Synteza spiekanych stopów na osnowie cyrkonu zawierających wysokociśnieniową fazę ω-Zr oraz określenie jej wpływu na właściwości korozyjne
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 44 550 zł

 • dr hab. inż. Tomasz Szydło, prof. AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  tytuł wniosku: Identyfikacja mechanizmów zarządzania w adaptowalnych systemach Internetu Rzeczy
  rodzaj działania naukowego: staż naukowy
  przyznane środki: 36 907 zł

 • dr inż. Tymoteusz Turlej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  tytuł wniosku: Rozpoznanie możliwości wykorzystania parametru kształtu cząstek w modelowaniu procesów rozdzielania układów dyspersyjnych
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 23 650 zł

 • dr inż. Katarzyna Walczak, Wydział Energetyki i Paliw
  tytuł wniosku: Nowe i przyjazne środowisku materiały katodowe dla ogniw typu K-ion
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 48 070 zł

 • dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn, prof. AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  tytuł wniosku: Identyfikacja właściwości termicznych PCM z dodatkiem wybranych materiałów intensyfikujących wymianę ciepła
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 44 000 zł


Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach Narodowego Centrum Nauk lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5000 do 50 000 zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wyniósł 22 mln zł. Wnioski są oceniane przez ekspertów w terminie do 4 miesięcy od ich złożenia, zaś listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania są publikowane co miesiąc.