13.10.2020

Spotkanie informacyjne dot. nowego kierunku Master in Sustainable Materials


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości realizowania studiów II stopnia w ramach planowanego nowego kierunku kształcenia Master in Sustainable Materials, we współpracy z krajami partnerskimi.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel potencjalnego partnera z Department of Materials Engineering – KU Leuven, Belgia. Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 października br. o godz. 12:00 na platformie MS Teams. Link do spotkania: tiny.pl/7lmz1

Studia są skierowane głownie do absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa. W ramach programu EIT RawMaterials Academy przewidywane są stypendia dla kształcących się na nowym kierunku. Planowany start studiów to rok akademicki 2021/22.