07.10.2021

XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych


W dniach 7–9 października 2021 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach w trybie hybrydowym odbędzie się konferencja pod nazwą XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Współorganizatorem wydarzenia objętego honorowym patronatem Rektora AGH jest Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Konferencja stanowi forum spotkań kadry zakładów górniczych, pracowników nauki, przedstawicieli urzędów górniczych oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej, osób zainteresowanych problemami miernictwa górniczego, oddziaływania górnictwa, a także ochrony środowiska na terenach górniczych.

Celem wydarzenia jest twórcza wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie zmian, które mogą mieć wpływ na pozycję mierniczego górniczego w procesie modernizacji i likwidacji kopalń, doskonalenia metod rejestrowania i dokumentowania postępów eksploatacji oraz jej skutków w górotworze i na powierzchni terenu, a także wiarygodnego przewidywania niekorzystnych zjawisk oraz ograniczenia ich skutków w obiektach budowlanych.

Planowane są następujące sesje tematyczne:

  • rola administracji rządowej i samorządowej w procesie przeobrażeń w branży górniczej,
  • ochrona terenów w procesie likwidacji i modernizacji zakładów górniczych,
  • przekazywanie dokumentacji likwidowanych kopalń do Archiwum WUG,
  • nowoczesne technologie w miernictwie górniczym,
  • ocena zagrożeń i profilaktyka budowlana dla obiektów na terenach górniczych,
  • rola mierniczego górniczego w świetle przepisów dotyczących górnictwa odkrywkowego i otworowego.

Miejsce

Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach

Data

79 października 2021 r.

Organizatorzy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
  • Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
  • Główny Instytut Górnictwa
  • Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego

Kontakt

16dmg2021@gmail.com

WWW

http://www.16dmg2021.agh.edu.pl/