15.07.2013

Wręczenie tytułu Konsula Honorowego AGH Nguyen Khoi Pham

3 lipca 2013 r. podczas posiedzenia Senatu AGH miała miejsce uroczystość wręczenia tytułu Konsula Honorowego AGH byłemu Ministrowi Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu Panu Nguyen Khoi Pham.


Wręczenie tytułu Konsula Honorowego AGH Nguyen Khoi Pham

Nguyen Khoi Pham w latach 1969 – 1974 był studentem Akademii Górniczo–Hutniczej na Wydziale Geologiczno–Poszukiwawczym. Po studiach wrócił do Wietnamu i zaczął pracować w Państwowym Komitecie Nauk awansując stopniowo na stanowiska: Kierownika Działu w Departamencie Planowania, Zastępcy Dyrektora Departamentu Planowania i Dyrektora Departamentu Planowania.
W 1995 roku został mianowany wiceministrem w Ministerstwie Nauki, Technologii i Środowiska Wietnamu, w roku 2003 został skierowany do Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu i pełnił  tam funkcje wiceministra. W latach 2007 – 2011, piastował stanowisko Ministra Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu.
Był członkiem Komitetu Centralnego Krajowej Partii Wietnamu w kadencji X i posłem na Sejm Wietnamu w XII kadencji. Obecnie jest Przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko – Polskiej. Dwukrotnie został odznaczony  Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.