16.01.2019

Półprzewodniki i światło – burzliwy romans


16 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. odbędzie się kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Referat pt. „Półprzewodniki i światło – burzliwy romans” wygłosi dr Agnieszka Podborska z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

Półprzewodniki szerokopasmowe w wyniku oddziaływania ze światłem o odpowiedniej długości fali generują fotoprądy anodowe (półprzewodniki typu n) lub katodowe (półprzewodniki typu p). Modyfikacja powierzchniowa lub domieszkowanie półprzewodnika może prowadzić do sytuacji, w której nastąpi zmiana kierunku generowanego fotoprądu w wyniku zmiany potencjału i/lub długości fali światła padającego. Efekt ten został nazwany efektem fotoelektrochemicznego przełączenia fotoprądu (PhotoElectrochemical Photocurrent Switching effect, PEPS effect) i opisany po raz pierwszy w 2005 r. Materiały półprzewodnikowe, które wykazują ten efekt, z powodzeniem mogą być użyte do budowy molekularnych bramek logicznych lub bardziej zaawansowanych nanourządzeń. W trakcie wystąpienia zostanie omówiony mechanizm tego zjawiska i pokazany aktualny stan wiedzy na temat hybrydowych materiałów półprzewodnikowych i ich zastosowań, a także pokrótce zostaną omówione techniki pomiarowe służące do badania struktury elektronowej półprzewodników.