10.02.2017

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej


Część pisemna w AGH, fot. M. Bernaś, KSAF AGH

Laboratorium Wysokich Napięć i Urządzeń, fot. M. Bernaś, KSAF AGH

„Muzyczny” transformator Tesli w AGH, fot. M. Bernaś, KSAF AGH

10 lutego 2017 r. Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć ponad 500 uczniów reprezentujących ponad 60 szkół z całej Polski – uczestników centralnego etapu rozgrywek Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE). 

AGH jest organizatorem OOWEE, która jest największą i najstarszą tego typu olimpiadą dotyczącą nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroniką, telekomunikacją oraz mechatroniką. Wydarzenie odbywa się rokrocznie, a w tym roku będzie to już 40 edycja. Wartym podkreślenia jest fakt, że olimpiada jest ewenementem w skali kraju, m.in. ze względu na: 

  • bogatą tradycję,
  • ogólnokrajowy zasięg (aktywizuje kilkadziesiąt szkół średnich),
  • jako nieliczna wśród tego typu inicjatyw składa się z części pisemnej oraz części praktycznej,
  • liczbę uczestników (do etapu pisemnego w AGH przystępuje ponad 500 uczniów),
  • realną współpracę środowiska naukowego z kadrą szkół średnich (etap praktyczny realizowany jest przez AGH wespół z wybraną szkołą średnią).

 

Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który z kolei składa się z części praktycznej i ustnej. Etap krakowski obejmuje część pisemną przygotowaną przez kadrę naukową AGH. W ciągu 120 minut uczestnicy zmierzą się z 50 zadaniami testowymi. W tym etapie zostanie wyłonionych 16 najlepszych olimpijczyków z danej kategorii, którzy w dalszej kolejności będą rywalizować w częściach praktycznej i ustnej.

Stawką jest zdobycie miana finalisty bądź laureata olimpiady. OOWEE znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Tradycją olimpiady jest przeprowadzanie etapu finałowego w wybranej przez Komitet Główny OOWEE szkole średniej. W tym roku finał odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. 

Szczegółowe informacje