01.07.2021

Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School – II edycja


Plakat informujący o wydarzeniu. Widoczne: nazwa, data, tematyka, nazwiska członków komitetu organizacyjnego.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej po raz drugi uruchamia Szkołę Letnią – Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School (KAPaCSSS), która odbędzie się w formule online w terminie 1–28 lipca 2021 r. Rejestracja trwa do 15 czerwca br.

Projekt skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia. Zajęcia obejmą wykłady oraz pracę przy projektach z dziedziny fizyki, elektroniki i zastosowań informatyki. KAPaCSSS zakończy się częścią seminaryjną, podczas której uczestnicy przedstawią wyniki swoich prac. Studenci będą mogli także wziąć udział w szkoleniu oprogramowania NVIDIA.

W komitecie organizacyjnym Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School zasiadają:

  • dr hab. inż Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH,
  • dr hab. inż Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH,
  • dr hab. inż Tomasz Szumlak, prof. AGH,
  • dr hab. inż Bartosz Mindur, prof. AGH,
  • dr inż Bartłomiej Rachwał.


Szczegółowe informacje