24.06.2019

International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials (ICNEM)


W dniach 24-28 czerwca 2019 r. w Centrum Energetyki AGH odbędzie się międzynarodowa konferencja International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials (ICNEM) dotycząca zagadnień nieliniowej sprężystości materiałów.

Celem wydarzenia jest omówienie aktualnego stanu wiedzy i nowych osiągnięć w zakresie badań nad nieliniową sprężystością materiałów. ICNEM stanowi forum wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy naukowej w gronie światowych ekspertów w tej dziedzinie.

Tematyka konferencji, skupiająca się zarówno na badaniach podstawowych jak i aplikacyjnych, obejmie następujące zagadnienia:

  • analiza i opis nieliniowo sprężystego zachowania materiałów naturalnych (skały), materiałów ziarnistych, materiałów konstrukcyjnych i materiałów biologicznych,
  • postępy w badaniach podstawowych i opisie teoretycznym,
  • modelowanie i symulacje numeryczne,
  • zastosowanie nieliniowej sprężystości w badaniach nieniszczących materiałów,
  • nieliniowa sprężystość w badaniach sejsmicznych i geofizycznych,
  • nieliniowa sprężystość w medycynie. 

Miejsce

Centrum Energetyki AGH 

Data

24-28 czerwca 2019 r.

Organizatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kontakt

dr hab. inż. Łukasz Pieczonka (icnem@agh.edu.pl lub lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)

WWW

http://icnem.agh.edu.pl/