16.05.2019

Charakterystyka i badania aktywności fotokatalitycznej powłok ditlenku tytanu


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Charakterystyka i badania aktywności fotokatalitycznej powłok ditlenku tytanu” wygłosi dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. Uniwersytetu Łódzkiego (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii).

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

Ditlenek tytanu to jeden z najbardziej znanych i badanych fotokatalizatorów stosowanych w ochronie środowiska np. do fotodegradacji zanieczyszczeń organicznych obecnych w wodzie a także do oczyszczania powietrza. Ze względu na zastosowania ditlenku tytanu szczególne miejsce zajmują badania zmierzające do zwiększenia aktywności tego materiału w procesach fotokatalitycznych lub uzyskania nowych cech funkcjonalnych. W prezentowanej pracy ditlenek tytanu wytworzono metodą zol-żel w postaci cienkich powłok naniesionych przez zanurzanie (dip-coating) na podłoże krzemowe. Powłoki te stanowią podstawę do dalszych badań, które obejmują procesy wzrostu nanostruktur srebra na powierzchni ditlenku tytanu zachodzące pod wpływem promieniowania UV oraz ich wpływ na właściwości fotokatalityczne. Druga część prezentacji zawiera charakterystykę powłok ditlenku tytanu modyfikowanych tlenkiem grafenu oraz nanostrukturami srebra a także ocenę wpływu tych składników na aktywność fotokatalityczną otrzymanego kompozytu. Prezentację zamyka część dotycząca kryształów fotonicznych ditlenku tytanu – wysoce uporządkowanych periodycznych struktur porowatych pozwalających na lepsze wykorzystanie światła dzięki pozornemu zwiększeniu drogi optycznej w materiale. Do charakterystyki otrzymanych materiałów wykorzystano techniki mikroskopowe takie jak SEM, HR-TEM oraz AFM. Skład chemiczny i strukturę potwierdzono technikami takimi jak EDS, XPS, XRD, FT-IR, Raman oraz UV-Vis. Badania aktywności fotokatalitycznej przeprowadzono na podstawie obserwacji kinetyki rozkładu rodaminy b lub kwasu benzoesowego zachodzącego przy udziale fotokatalizatora i promieniowania z zakresu UV lub Vis.