22.02.2012

AGH w Klubie Nowej Gospodarki

21 lutego 2012 roku w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Klubu Nowej Gospodarki (KNG). Jest to nowe forum konsultacyjno-doradcze powołane przez Marszałków Województw Małopolskiego i Śląskiego w celu budowania partnerskiej współpracy między tymi dwoma regionami, która w przyszłości doprowadzić ma do utworzenia Makroregionu Polski Południowej.


W skład Klubu wchodzą czołowi przedstawiciele administracji, nauki i przemysłu obu regionów. KNG będzie także pełnił rolę Komitetu Programowego cyklicznych konferencji Forum Nowej Gospodarki, które będą organizowane dwa razy w roku przemiennie w Krakowie i Katowicach.  

 

Na posiedzeniu inauguracyjnym Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz wręczyli nominacje 24 członkom Klubu, wśród których są marszałkowie i wojewodowie, rektorzy największych uczelni i prezesi największych firm w obu regionach. Członkami Klubu Nowej Gospodarki został Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis, który pełni jednocześnie funkcję Sekretarza Klubu.

 

Idea utworzenia KNG zrodziła się podczas I Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się w listopadzie 2011 r. w Krakowie. Zebrani na Forum uczestnicy uznali za pożądane utworzenie zespołu, który grupowałby kluczowych z punktu widzenia rozwoju „nowej gospodarki" w Polsce Południowej przedstawicieli nauki, biznesu i administracji tak, by makroregion Polski Południowej mógł wykorzystać swoje atuty i aby w przyszłości stał się ważnym centrum gospodarczym w skali globalnej. Spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się wtedy w Klubie Profesora AGH.