09.05.2019

56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych


9 maja 2019 r. w ramach obchodów Dnia Hutnika odbędzie się 56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH. W konferencji wezmą również udział  studenci z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Studenckie koła naukowe działają w AGH od ponad 90 lat. Szerokie spektrum tematyki naukowo-badawczej rozwijane jest w ponad 130 kołach naukowych, a ich zadania koncentrują się również na promocji nauki oraz kultury.

56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego to kolejne ważne wydarzenie w działalności kół naukowych, podczas którego odbędzie się prezentacja dorobku naukowego studentów z ostatniego roku.

Na konferencję wpłynęło ponad 340 referatów przygotowanych przez 537 studentów z 14 uczelni krajowych i zagranicznych. Referaty prezentowane będą w 26 sekcjach i podsekcjach tematycznych.

Ponadto autorzy wyróżnionych w poszczególnych sekcjach referatów będą mieli możliwość opublikowania swoich osiągnięć naukowych w specjalnym zeszycie naukowym zawierającym recenzowane, najczęściej pierwsze w ich dorobku publikacje naukowe.

Informacje dotyczące konferencji

Program konferencji

9 maja

 • 9.00 – uroczysta inauguracja (bud. A-0, Aula)
 • 10.00 – obrady w sekcjach:

  • Aeronautyki i Technologii Kosmicznych / Aeronautics and Space Systems D-1,S.103
  • Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii / Acoustics, Biomechanics, Bioengineering and Ergonomics D-1,S.102
  • Automatyki I Robotyki / Automatics And Robotics   
   Podsekcja 1 C-3,S.101
   Podsekcja 2 B-3,S.203
  • Elektrotechniki, Elektroenergetyki, Elektroniki i Elektrotermii / Electrical Engineering, Electrical Power Engineering, Electronics and Electroheat B-1,S. H113A
  • Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności / Energy and Heat Engineering and E-Mobility   
   Podsekcja 1 B-4,S.312
   Podsekcja 2 C-6,S.503
  • Fizyki / Physics    
   Podsekcja 1 D-16, S.A.01.0
   Podsekcja 2 D-10,S.B
  • Humanistyczna/ Humanistic D-13,S.308
  • Informatyki / Computer Science  
   Podsekcja 1 B-5,S.1
   Podsekcja 2 D-1,S.119
   Podsekcja 3 D-14,S.119
  • Inżynierii Materiałowej / Material Engineering   
   Podsekcja 1 D-4,S.118
   Podsekcja 2 D-4,S.08/09
  • Inżynierii Metali / Metal Engineering   
   Podsekcja 1 A-2,S.101
   Podsekcja 2 A-2,S. HA 102
  • Inżynierii Spajania / Welding Engineering A-2,S.5
  • Mechaniki, Maszyn i Urządzeń Technologicznych / Machines and Technological Equipment B-3,S.3
  • Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni / Physical Metallurgy and Surface Engineering   
   Podsekcja 1 A-2, 12H
   Podsekcja 2 B-5, 819
   Podsekcja 3 A-2, 17B
  • Metalurgii, Odlewnictwa i Recyklingu / Metallurgy, Casting and Recycling D-16, IIP
   Przeróbki Plastycznej Metali / Metal Forming B-4,S.209
  • Technologii Paliw, Chemii i Ochrony Środowiska / Fuel Technology, Chemistry and Environmental Protection C-6,S.107
  • Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych / Telecommunication and Information Technology B-9,S.2.07/ 2.08

24 maja

 • 13.30 – Studencka wielka majówka