13.01.2020

Akcja Krwiodawstwa „Wampiriada AGH” – styczeń 2020


Zapraszamy do udziału w 51. akcji „Wampiriada AGH – Zima HDK”, która odbywa się pod hasłem „100 litrów krwi na 100-lecie AGH”. W dniach 13-17 stycznia 2020 r. w stołówce „Tawo” (w godz. 8.30–15.00) chętni mogą oddawać krew.  

Celem akcji jest przede wszystkim zebranie jak największej ilości krwi, niezbędnej do ratowania życia. Wydarzenie służy ponadto szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia wśród studentów i mieszkańców ośrodków akademickich.

Organizatorzy zalecają, aby osoby biorące udział w akcji:

  • były zdrowe i wypoczęte,
  • posiadały dowód osobisty i/lub legitymację HDK,
  • przez ostatnie trzy dni nie spożywały alkoholu.

 

Akcja organizowana jest przez Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowego Dawcy Krwi przy AGH przy współudziale Fundacji ACADEMICA oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Poboru krwi dokonuje ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedyną uczelnią w Polsce, która może poszczycić się działającą od 57 lat organizacją mającą na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Akcje krwiodawstwa w AGH odbywają się cyklicznie cztery razy w roku. Rokrocznie studenci AGH oddają ok. 1000 litrów krwi.

Akademickie Koło PCK i Klub HDK przy AGH zostały w 2019 r. wyróżnione w konkursie o nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” za humanitarną działalnością na rzecz innych.