Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Na zdjęciu sygnatariusze umowy tuż po jej podpisaniu podają sobie dłonie w uścisku. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej.

fot. Zbigniew Sulima

AGH i NIO-PIB KRK poszerzają współpracę

AGH oraz Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie poszerzają współpracę. Spotkanie przedstawicieli obu instytucji odbyło się 5 lutego 2024 r. w AGH, a wspólne ustalenia przypieczętowało podpisanie aneksu do umowy zawartej ponad trzy lata temu.

Rozszerzony zakres współpracy obejmie:

  • prowadzenie badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych i z zastosowania metod z obszaru sztucznej inteligencji,
  • projektowanie i realizację wspólnych programów badawczych,
  • podejmowanie wspólnych starań o pozyskiwanie finansowania na projekty naukowe i naukowo-badawcze z funduszy krajowych i międzynarodowych,
  • realizację wspólnych projektów edukacyjnych,
  • organizację spotkań, warsztatów, konferencji i seminariów naukowych,
  • proponowanie tematów prac dyplomowych i doktorskich,
  • realizację przez studentów AGH praktyk, staży zawodowych, prac dyplomowych oraz doktoratów wdrożeniowych w NIO-PIB KRK.

Podejmowane wspólnie działania skupią się m.in. na prowadzeniu badań wstępnych umożliwiających wnioskowanie o finansowanie projektów badawczych, próbach weryfikacji klinicznej opracowanych rozwiązań, publikacji wyników prowadzonych badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (zarówno medycznych, jak i technicznych), opracowywaniu wniosków kierowanych do instytucji finansujących projekty badawcze.

Aneks do umowy podpisali Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski oraz zastępca dyrektora NIO-PIB, dyrektor Oddziału w Krakowie prof. Janusz Ryś.

Ze strony AGH przebieg i realizację podejmowanych działań koordynować będą: prof. dr hab. inż. Tomasz Szumlak z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz mgr inż. Katarzyna Heryan z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, a ze strony NIO-PIB KRK: dr hab. n. med. Tomasz Banaś, prof. NIO-PIB, Dyrektor Oddziału ds. Naukowych i mgr Damian Kabat, Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej.

Stopka