06.05.2021

Nie żyje prof. Władysław Longa, były Prorektor AGH


6 maja 2021 r. zmarł prof. dr hab. inż. Władysław Longa, Prorektor AGH w latach 1969–1972, Dziekan Wydziału Odlewnictwa w latach 1968–1969 oraz 1972–1974, Dziekan Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa w latach 1978–1981. Specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej, metalurgii, odlewnictwa i termodynamiki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 maja br. o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1950 r. rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym, następnie w 1952 r. przeniósł się na powstały w 1951 r. Wydział Odlewnictwa. W 1954 r. ukończył studia inżynierskie, a w roku 1956 magisterskie.

W latach 1952–2002 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Odlewnictwa. Pracował w Katedrze Odlewnictwa (1952–1959) oraz w Katedrze Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1959–1966). W latach 1966–1969 był kierownikiem Zakładu Technologii Formy w Katedrze Technologii Formy. W latach 1969–1992 kierował Zakładem Termodynamiki Procesów Odlewniczych, wchodzącym w skład wydziałowego Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa. Od 1992 r. do przejścia na emeryturę w roku 2002 był kierownikiem Katedry Modelowania Procesów Odlewniczych, utworzonej po rozwiązaniu wydziałowego Instytutu.

W 1962 r. na podstawie pracy Teoria obliczania wielkości nadlewów dla odlewów krzepnących w formach piaskowych uzyskał stopień doktora na Wydziale Odlewnictwa, a w 1965 r., na tym samym wydziale, obronił pracę habilitacyjną Teoria obliczania procesu krzepnięcia w formach piaskowych odlewów o kształcie złożonym. W 1966 r. został docentem, w 1972 r. – profesorem nadzwyczajnym, a w 1979 r. – profesorem zwyczajnym.

Dwukrotnie pełnił funkcję Dziekana Wydziału Odlewnictwa: w roku akademickim 1968/1969, a następnie w lata 1972–1974, oraz Dziekana Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa w latach 978–1981. Prorektor AGH w latach 1969–1972.

Autor ponad 200 artykułów w wydawnictwach naukowych oraz naukowo-technicznych polskich i zagranicznych z zakresu obliczania nadlewów, obliczania procesów krzepnięcia odlewów w formach piaskowych i metalowych, teoretycznych podstaw analizy różniczkowej krzywych stygnięcia odlewów oraz podstaw modelowania funkcji źródła ciepła przemian fazowych, teorii cieplnej żeliwiaków koksowych.

Autor książek – monografii z zakresu stygnięcia, krzepnięcia i zasilania odlewów.

Promotor dziewięciu prac doktorskich.

W latach 1977–1991 oraz 1995–2001 przewodniczył Stowarzyszeniu Wychowanków AGH. W latach 1965–1995 był członkiem Komitetu Hutnictwa PAN (przemianowanego następnie na Komitet Metalurgii) – pełnił funkcję sekretarza oraz przewodniczącego sekcji Teorii Procesów Odlewniczych.

 

Rodzinie śp. Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz wspólnota akademicka AGH.