23.12.2019

Tytuł „Zasłużony dla PWSZ w Krośnie” dla Rektora AGH


Fot. PWSZ w Krośnie

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, prof. Grzegorz Przebinda wręczył medale Zasłużony dla PWSZ w Krośnie prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Słomce, Rektorowi AGH oraz prezydentowi Krosna Piotrowi Przytockiemu. Odznaczenie to przyznawane jest od 2011 r. przez Senat uczelni osobistościom, które wybitnie zasłużyły się dla rozwoju krośnieńskiej PWSZ i przyczyniły do wzmocnienia jej prestiżu w kraju i za granicą.

Laudację na cześć prof. Tadeusza Słomki wygłosił prof. Maciej Mazurkiewicz, wieloletni pracownik AGH i PWSZ w Krośnie. Wśród zasług podkreślono, że prof. Tadeusz Słomka skutecznie odnowił i zacieśnił relacje pomiędzy AGH a krośnieńską uczelnią. Dzięki jego decyzjom pracownicy AGH na ogólnie obowiązujących zasadach otrzymywali zgody na pracę w Krośnie. Efektem współpracy stały się także zajęcia, które studenci z Krosna mogli odbywać w laboratoriach i pracowniach AGH.