21.01.2019

Rektor AGH Profesorem Honorowym kazachskiej uczelni


Międzynarodowy Uniwersytet Humanitarno-Techniczny w Szymkencie nadał tytuł Profesora Honorowego Rektorowi AGH prof. Tadeuszowi Słomce.

Kazachska uczelnia przyznała tytuł w uznaniu za wkład przy rozwijaniu współpracy naukowej oraz kulturalnej między AGH oraz Międzynarodowym Uniwersytetem Humanitarno-Technicznym w Szymkencie.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się 16 stycznia 2019 r. podczas wizyty delegacji Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarno-Technicznego w AGH. W trakcie ceremonii prof. Tadeusz Słomka podkreślił znaczenie współpracy polsko-kazachskiej oraz wyraził nadzieję na owocne rozwijanie wzajemnych relacji, które w przyszłości będą przynosiły jeszcze więcej obustronnych korzyści.

Delegacja Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarno-Technicznego przebywała w Krakowie od 15 stycznia. W jej skład weszli m.in. Rektor prof. Kistaubayev Yermakhan, wiceprezydent Rady Uczelni Yerzhan Onalbekov, Prorektor prof. Madina Sabyrova czy Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technologii prof. Yusupbaev Zhaksylyk Shorabekuly.

Międzynarodowy Uniwersytet Humanitarno-Techniczny w Szymkencie powstał w 1998 r. jako Uniwersytet Południowego Kazachstanu. W 2018 r. Regionalny Instytut Innowacji dołączył do Międzynarodowego Instytutu Humanitarnego i Technicznego, a uniwersytet stał się jedną z najważniejszych uczelni w południowym Kazachstanie. Założycielami uczelni są profesorowie M. Zh. Zhurynov oraz Zh. K. Onalbek z Kazachskiej Akademii Nauk. Uczelnia kształci obecnie ok 15.000 studentów na pięciu wydziałach oraz posiada ok. 1000 pracowników. Uniwersytet jest jedną z wiodących uczelni kazachskich. Uczelnia wykorzystuje zaawansowaną technologię na poziomie międzynarodowym oraz innowacyjne metody, odpowiadające współczesnym wymaganiom edukacji i innowacji naukowych.