26.10.2018

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla naukowca z AGH


Dr inż. Łukasz Pieczonka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjny młody lider nauki” za badania naukowe dotyczące nieniszczących kompozytów.

Badania prowadzone są głównie w ramach projektu „Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń z wykorzystaniem technik laserowych” realizowanego z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER 2016.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu pomiarowego służącego do badań nieniszczących struktur kompozytowych, wykorzystującego techniki laserowe oraz przynależnego pakietu oprogramowania do obróbki sygnałów pomiarowych i wyliczania informacji diagnostycznej. Szczególny nacisk położony jest na analizę kompozytów strukturalnych w tym laminatów kompozytowych zbrojonych długimi włóknami wykorzystywanych w strukturze nośnej odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych. System pomiarowy bazował będzie na nowatorskiej technice badań nieniszczących, jaką jest spektroskopia liczby falowej. Opracowywany system diagnostyczny będzie w pełni bezkontaktowy zarówno po stronie wzbudzenia fal sprężystych w strukturze, jak i po stronie akwizycji sygnałów. Prowadzone prace będą wspomagane symulacjami komputerowymi procesu wzbudzania i propagacji fal sprężystych w materiałach kompozytowych z uszkodzeniami.

Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest ogólnopolskim wyróżnieniem doceniającym samorządy, podległe im spółki oraz przedsiębiorstwa, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania przykładają się do zrównoważonego rozwoju. Drugą grupą laureatów są uczelnie, jednostki naukowe, ośrodki, instytucje, przedsiębiorstwa i osoby realizujące innowacyjne projekty.

Inicjatorem i organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Honorowy patronat nad wyróżnieniem sprawuje dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 19 października br. podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie.