14.12.2017

Doktoranci i studenci AGH ze stypendiami ministra


Trzech doktorantów oraz ośmioro studentów Akademii Górniczo-Hutniczej otrzyma stypendia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018, które przyznał minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Stypendium otrzymali:

doktoranci

 • Jakub Chęciński – nauki fizyczne
 • Krystian Węgiel – nauki chemiczne
 • Krzysztof Wieczerzak – nauki techniczne


studenci

 • Tomasz Bochacik – Matematyka
 • Dominik Czernia – Fizyka Techniczna
 • Bartłomiej Grochal – Informatyka
 • Jolanta Krupa – Mechanika i Budowa Maszyn
 • Wojciech Labuda – Górnictwo i Geologia
 • Jakub Nawała – Elektronika i Telekomunikacja
 • Piotr Rzeszut – Elektronika i Telekomunikacja
 • Maciej Żołądek – Energetyka


Rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali do resortu nauki ponad 1800 wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów pochodzących z siedmiu obszarów nauki i sztuki. Na podstawie listy rankingowej decyzję o przyznaniu stypendiów podejmował minister Jarosław Gowin.

Osoby, które otrzymały stypendium, musiały uzyskać co najmniej 10 pkt – w przypadku studentów oraz 65 pkt – w przypadku doktorantów. Punkty można było zdobyć za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

W tym roku akademickim wyróżniono 645 studentów oraz 78 doktorantów. Wysokość stypendium dla studentów wynosi 15 tys. zł, a dla doktorantów 25 tys. zł.