16.12.2020

Automatyka przemysłowa i robotyka na AGH z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia PAK


Uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 3 grudnia 2020 r. kierunek Automatyka i Robotyka (studia pierwszego i drugiego stopnia) prowadzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, od roku akademickiego 2020/2021 prowadzony pod nazwą Automatyka Przemysłowa i Robotyka, otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej.

Certyfikatami wyróżniono 20 kierunków studiów z 15 uczelni, a przyznano je w kategoriach:

  • Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu,
  • Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów,
  • Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej,
  • Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu.

Przyznając certyfikaty, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdziło, że wyróżnione kierunki studiów otrzymały pozytywną ocenę programową na sześć lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów.