29.10.2019

Artykuł prezentujący wyniki prac zespołu badawczego z ACMiN AGH opublikowany w czasopiśmie „Nano Letters”


We wrześniowym numerze czasopisma „Nano Letters” (vol.19) ukazał się artykuł pt. „Room-Temperature Ferromagnetism in InSb-Mn Nanowires” będący efektem badań przeprowadzonych w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Aktualny impact factor „Nano Letters” to 12.22 (oraz 200 tzw. punktów ministerialnych).

Zespół badawczy kierowany przez dr inż. Katarzynę Hnida-Gut z ACMiN AGH wykazał, że odpowiedź magnetyczną nanodrutów InSb-Mn można kontrolować przez odpowiedni dobór stężenia domieszki. Wysokiej jakości nanodruty InSb-Mn uzyskano po raz pierwszy w procesie elektrosyntezy pulsacyjnej w porach AAO bazując na wybranych wcześniej optymalnych warunkach syntezy półprzewodnika. Poprzez precyzyjny wybór warunków elektroosadzania możliwe jest uzyskanie dobrze zdefiniowanych domieszkowanych nanodrutów półprzewodnikowych, które wykazują odpowiedź ferromagnetyczną w temperaturze pokojowej i wyższej (do 500 K).

W skład zespołu badawczego weszli naukowcy z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, dr hab. inż. Marcin Sikora, dr inż. Antoni Żywczak oraz dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska. 

Badania przeprowadzono dzięki finansowemu wsparciu z konkursu Sonata realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu „Nanostrukturalne materiały funkcjonalne – synteza, właściwości fizykochemiczne, zastosowania”.

„Nano Letters” jest amerykańskim czasopismem naukowym specjalizującym się się w publikowaniu wyników badań z zakresu teorii i praktyki nanonauki i nanotechnologii. 

Więcej na temat domieszkowanych nanodrutów InSb