23.11.2017

Zmarł prof. Jan Szargut, doktor honoris causa AGH


Z żalem informujemy o śmierci prof. Jan Szarguta wybitnego naukowca z dziedziny termodynamiki i energetyki cieplnej, doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Prof. Szargut rozpoczął studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej w 1942 r. Po wojnie, w 1946 r., w ramach przesiedleń ludności przeniósł się do Gliwic. Tu kontynuował studia na Politechnice Śląskiej. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1948 r., po czym podjął pracę jako starszy asystent w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych. W latach 1951–1954 odbył studia doktoranckie. W 1955 r. obronił doktorat pt. Równania bilansowe wynikające z I i II zasady termodynamiki. Promotorem był wybitny polski termodynamik – prof. Stanisław Ochęduszko. W 1957 r. prof. Szargut objął kierownictwo nowo utworzonej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Katedry Energetyki Cieplnej. Kierował nią do 1969 r. W 1962 r. prof. Szargut uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1969 r. profesora zwyczajnego. W latach 1960–1962 był dziekanem Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej, w latach 1969–1971 – kierownikiem Katedry Podstaw Techniki Cieplnej, a od 1971 r. do czasu przejścia na emeryturę w 1993 r. – dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej.

W 1976 r. prof. Szargut został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W 1989 r. został członkiem rzeczywistym PAN. Ta prestiżowa nominacja była ukoronowaniem jego wybitnych osiągnięć i pozycji w światowej i krajowej nauce. Profesor był doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej (2008 r.), Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej.

Był niekwestionowanym autorytetem dla całego środowiska energetyków polskich, wspaniałym człowiekiem, nauczycielem i wychowawcą. W nauce światowej był uznanym twórcą analizy egzergetycznej i jej zastosowań w ekonomii oraz ekologii. Był twórcą śląsko-krakowskiej szkoły naukowej termodynamiki i energetyki.

Prof. Szargut opublikował 327 artykułów naukowych, 24 książki oraz 12 podręczników akademickich. Profesor wychował 28 doktorów, 15 z nich zostało profesorami tytularnymi.

W dowód uznania Profesor został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Informacja o pogrzebie

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 25 listopada o godz. 10.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gliwicach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po mszy na cmentarzu Centralnym w Gliwicach.