27.04.2017

Wyjaśnienie w sprawie porozumienia z Komendą Miejską Policji w Krakowie


Szanowni Państwo,

W związku z niewystarczającą precyzją zapisów porozumienia zawartego pomiędzy Rektorem AGH a Komendantem Miejskim Policji w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie AGH informuję, że jego treść zostanie uszczegółowiona.

Zakres i zasady działania policji na terenie Miasteczka Studenckiego AGH będą przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy władzami AGH, Policją i Samorządem Studentów AGH.

Pragnę nadmienić, że intencją i nadrzędnym celem zawartego porozumienia jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasteczka oraz wszelkim osobom przebywającym na terenie kampusu uczelni.

Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka