22.05.2015

Prof. Tadeusz Kaczorek doktorem honoris causa AGH


22 maja 2015 r. w Auli AGH odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej poświęcone nadaniu godności doktora honoris causa AGH prof. Tadeuszowi Kaczorkowi.

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, urodzony 27 kwietnia 1932 r., uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka w roku 1956 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Na tym samym wydziale w roku 1962 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1964 r. doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadała mu Rada Państwa w roku 1971, a profesora zwyczajnego w 1974 r.

 

Członkiem korespondentem PAN został wybrany w 1986 r., a członkiem rzeczywistym w 1998 r. Od czerwca 1999 r. jest również członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. W maju 2004 r. został wybrany członkiem honorowym Węgierskiej Akademi Nauk.

 

W latach 1969–1970 był dziekanem Wydziału Elektrycznego, a w latach 1970–1979 prorektorem ds. nauczania Politechniki Warszawskiej. W latach 1970–1981 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1988–1991 był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie.

 

Jest autorem 26 książek, w tym 7 w języku angielskim wydanych za granicą (5 przez wydawnictwo Springer) oraz ponad 1070 artykułów i rozpraw naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencji naukowych. Wypromował 69 doktorów. Przedstawił ponad 80 zaproszonych referatów na konferencjach i kongresach naukowych. Prowadził zaproszone wykłady na ponad 50 uniwersytetach w USA, Kanadzie, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji itp.

 

Głównymi kierunkami badań naukowych Profesora są analiza i synteza układów sterowania i systemów. Zainicjował nowe kierunki badań w dziedzinie dodatnich, singularnych układów jedno i dwuwymiarowych, układów antycypacyjnych oraz dodatnich układów niecałkowitego rzędu.

 

Został wyróżniony doktoratami honoris causa: Uniwersytetu Zielonogórskiego (2002), Politechniki Lubelskiej (2004), Politechniki Szczecińskiej (2004), Politechniki Warszawskiej (2004), Politechniki Łódzkiej (2008), Politechniki Białostockiej (2008), Politechniki Opolskiej (2009), Politechniki Poznańskiej (2011), Politechniki Rzeszowskiej (2011), Politechniki Śląskiej (2013) i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (2014).

 

Profesor jest redaktorem naczelnym Biuletynu Polskiej Akademi Nauk oraz członkiem rad programowych w ponad 10 czasopismach zagranicznych i polskich.