22.03.2017

Odszedł prof. Piotr Małoszewski – informacja o pogrzebie


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Piotra Małoszewskiego, światowej sławy naukowca z zakresu hydrogeologii i hydrologii znacznikowej.

Prof. Piotr Małoszewski studiował techniczną fizykę w w Akademii Górniczo-Hutniczej. Studia ukończył w 1973 r. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w 1978 r. Habilitował się w 1993 r. na Uniwersytecie we Fryburgu. W 2000 r. postanowieniem prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk o Ziemi. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z hydrogeologią, hydrologią znacznikową i geologią. W latach 1988–2015 był ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) w ramach projektów z hydrologii izotopowej i modelowania matematycznego danych eksperymentalnych.

Prowadził wykłady na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na uniwersytetach w Niemczech i Szwajcarii. Prowadził także zajęcia na kursach organizowanych przez UNESCO i Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Austrii, Egipcie, Ghanie i Etiopii. Był autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji naukowych. Wypromował kilkunastu doktorantów. W latach 2003–2015 sprawował opiekę nad stypendystami IAEA w Monachium.

Był członkiem redakcji czasopism naukowych („Journal of Hydrology”, „Hydrological Science Journal”, „Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics”), recenzentem projektów badawczych oraz publikacji w czasopismach naukowych. Organizował sesje z hydrogeologii znacznikowej na międzynarodowych sympozjach naukowych.

Profesor był również aktywnym działaczem polonijnym i katolickim. W latach 1993–1999 był dyrektorem Szkoły Przedmiotów Ojczystych działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Współtworzył Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, którego był wiceprzewodniczącym. Był także przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Za swoją działalność prof. Małoszewski został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (2000), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2016).

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka AGH
składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

Informacja o pogrzebie

Msza św. w intencji prof. Piotra Małoszewskiego zostanie odprawiona 31 marca 2017 o godz. 11.00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Następnie o godz. 13.00 trumna z ciałem Zmarłego zostanie złożona w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.