01.06.2021

Elektroniczna rejestracja na studia w AGH wystartowała


Studenci (dwóch mężczyzn i dwie kobiety) stoją przed jednym z budynków uczelni, opierając się o barierkę.

fot. KSAF AGH

1 czerwca br. AGH uruchomiła elektroniczną rejestrację na studia. W serwisie e-Rekrutacja kandydaci mogą wybierać spośród 66 propozycji dostępnych na 16 wydziałach. Oferta kształcenia poszerzyła się o kilka nowości.

W ramach studiów I stopnia Akademia przygotowała w tym roku 5373 miejsca na kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz 114 miejsc na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, w sumie 5487 miejsc. Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia czeka 1100 miejsc.

Obsługa kandydatów będzie prowadzona elektronicznie w terminie od 1 czerwca do 20 września. W tym czasie kandydaci na studia mogą dokonywać wyboru kierunków. Podobnie jak w ubiegłych latach maturzyści mogą zadeklarować maksymalnie pięć kierunków studiów pierwszego stopnia z tego samego lub z różnych wydziałów. Wstępna kwalifikacja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpocznie się w tym roku 13 lipca – to jest I cykl rekrutacyjny. Następne kwalifikacje na studia będą odbywać się 20 i 27 lipca oraz 14 września.

Oferta kształcenia w AGH poszerzyła się o:

  • Zaawansowane Materiały Inżynierskie kierunek prowadzony na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, na którym student pozna przede wszystkim metody wytwarzania nowoczesnych tworzyw metalicznych, ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów. Absolwent tego kierunku będzie swobodnie poruszał się w narzędziach i symulatorach do projektowania, wytwarzania i testowania (m.in. trwałości) różnorodnych materiałów.
  • Nowoczesne Technologie Paliwowe (przekształcone z dotychczasowego kierunku Paliwa i Środowisko) – kierunek prowadzony na Wydziale Energetyki i Paliw. Wiedza zdobyta na tym kierunku pozwoli absolwentowi na efektywne realizowanie projektów i przedsięwzięć inżynieryjno-technicznych w sektorze paliwowo-energetycznym, jak również w szeroko rozumianej inżynierii środowiska.
  • Inżynieria Naftowa i Gazownicza, studia dualne we współpracy z GAZ-SYSTEM S.A. na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, II stopień. Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności w obszarze transportu gazu. Program studiów dualnych został opracowany we współpracy z GAZ-SYSTEM S.A., w związku z tym absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań w zakresie działań rozwojowych prowadzonych przez firmę. Absolwent będzie mógł także podjąć pracę w innych przedsiębiorstwach energetycznych, przede wszystkim prowadzących działalność w sektorze gazowniczym lub firmach prowadzących działalność usługową w branży gazowniczej.


Zmianą, z którą mogą podczas rekrutacji zetknąć się kandydaci jest nowa nazwa dla dotychczasowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Wydział ten funkcjonuje od teraz pod nazwą Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Władze wydziału zmianę nazwy najstarszego wydziału AGH argumentują m.in. potrzebą podkreślenia kierunków kształcenia, które aktualnie dominują w tej jednostce.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku najlepsi kandydaci mogą liczyć na dodatkowy pakiet korzyści. W ramach programu „Prymusi AGH” uczelnia oferuje najlepszym maturzystom między innymi dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia, w tym kursy, szkolenia oraz bezpłatne miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie programu Prymusi AGH dla studentów studiów drugiego stopnia. Ponadto warto podkreślić, że studenci realizujący projekty w kołach naukowych mogą ubiegać się o zaliczenie części efektów swojej pracy w ramach badawczej ścieżki kształcenia w projekcie „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”.

Pełna lista kierunków oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  

Z myślą o bezpiecznym powrocie na uczelnię w AGH wystartowała także kampania promująca i zachęcająca do szczepień „AGH się szczepi #UfamyNauce”. W sesji zdjęciowej wzięli udział między innymi studenci AGH, wykładowcy oraz przedstawiciele różnorodnych organizacji działających w murach uczelni. Tym samym do szczepień oraz korzystania z osiągnięć nauki namawiają studenci działający w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów AGH, muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, członkowie Sekcji Wioślarskiej AZS AGH oraz I-ligowi piłkarze ręczni AZS AGH Kraków. Ponadto wśród zespołów promujących szczepienia znaleźli się także pracownicy Biblioteki Głównej AGH oraz przedstawiciele nauczycieli akademickich.

Sportowcy-wioślarze (dwóch mężczyzn, dwie kobiety) stoją na trawniku przed głównym budynkiem AGH. Każdy z nich trzyma w dłoni wioślarskie wiosło. Na zdjęciu wiodoczny napis w kolorach czerwonym, zileonym, czarnym i białym: AGH się szczepi. Ufamy nauce.


Celem kampanii jest przede wszystkim pokazanie, iż całej społeczności AGH zależy na jak najszybszym powrocie do nauki i pracy stacjonarnej. Od stopnia wyszczepienia zależy w jakiej formie rozpoczniemy nowy rok akademicki. Kampania ma pokazywać także, że wszystkie grupy pracujące i kształcące się na co dzień w Akademii, korzystają ze szczepień oraz zachęcają do tego innych. Sesję fotograficzną zrealizował KSAF AGH.

W AGH punkt szczepień rusza 7 czerwca. Będą z niego mogli skorzystać wszyscy pracownicy, studenci, doktoranci oraz ich rodziny. Dodatkowo uczelnia do grona osób uprawnionych do szczepienia w AGH dodała wszystkich mieszkańców Miasteczka Studenckiego, niezależnie jaki jest ich status oraz macierzysta uczelnia.