17.07.2020

AGH w czołówce Rankingu Perspektyw


W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym uczelni oraz drugie miejsce w kategorii uczelni technicznych.

W tym roku w kategoriach „Potencjał naukowy”, „Warunki kształcenia”, „Publikacje” oraz „Efektywność naukowa” AGH zajęła I miejsce wśród uczelni technicznych.

W Rankingu Studiów Inżynierskich kierunki Górnictwo i Geologia
* oraz Mechatronika* uplasowały się na I miejscu.

* W aktualnej ofercie kształcenia AGH kierunek Górnictwo i Geologia prowadzony jest pod innymi nazwami na następujących wydziałach: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Kierunek Mechatronika prowadzony jest pod nazwą Inżynieria Mechatroniczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

W tegorocznym zestawieniu oceniono ponad 70 kierunków studiów. AGH znalazła się na czołowych pozycjach w następujących kategoriach:

Na miejscu II znalazły się kierunki:

 • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji),
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii z kierunkiem Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi oraz Wydział Metali Nieżelaznych z kierunkiem Inżynieria Produkcji i Jakości),
 • Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
 • Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),
 • Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),
 • Informatyka (kierunek prowadzony wspólnie przez  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji),
 • Inżynieria Materiałowa (kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej).

Na miejscu III uplasowały się następujące kierunki studiów:

 • Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),
 • Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw),
 • Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska),
 • Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
 • Technologia Chemiczna (kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw).


Ranking „Perspektyw”, powstający od 21 lat, uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Szczegóły Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020