Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

Zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie działalności uczelni (Zarządzenie 64/2021 z 2 listopada 2021)

Zarządzenie Rektora AGH nr 64/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. wprowadza zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH nr 56/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności uczelni.

Zmiany obowiązują do 30 listopada 2021 r. 

§5 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. Wszyscy członkowie Wspólnoty uczelni: pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci i goście, w trakcie przebywania na terenie uczelni winni stosować środki osobistej ochrony sanitarnej i wymogi dystansu:
a) maseczki zakrywające nos i usta,
b) środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
c) na terenie AGH obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż
1,5 m.

2. W trakcie zajęć dydaktycznych, w trakcie spotkań i narad statutowych gremiów uczelni oraz w trakcie spotkań lub zebrań służbowych lub zawodowych, określonych w § 1 ust. 3a, 3b i 3c możliwa jest modyfikacja zasad używania maseczek ochronnych:
a) z używania maseczek zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się,
b) prowadzący zajęcia lub spotkanie może wyrazić zgodę na zdejmowanie maseczek w sytuacjach, kiedy charakter zajęć i zadania realizowane w ich ramach powodują, że stosowanie maseczek jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
c) dla pozostałych osób używanie maseczek na zajęciach jest obowiązkowe w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 m.

§6 ust. 6 otrzymuje w całości następujące brzmienie:

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą wyznaczyć pracownikowi pracę zdalną wykonywaną w miejscu zamieszkania wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy pracownik podlega kwarantannie w okresie oczekiwania na wykonanie testu na obecność koronawirusa, tj. od uzyskania skierowania na test do uzyskania wyniku tego testu,
b) gdy pracownik nie został objęty kwarantanną, ale musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które pozostaje w izolacji ze względu na zakażenie koronawirusem lub podlega kwarantannie z powodu kontaktu z zakażonym.

Treść Zarządzenia Rektora AGH nr 64/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. (plik pdf)

Stopka