Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Prof. Zygmunt Kolenda został wybrany na członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało na członka czynnego Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych PAU prof. dr. hab. inż. Zygmunta Kolendę. 16 listopada 12019 r. podczas uroczystego posiedzenia naukowego PAU nowo wybranym członkom zostały wręczone dyplomy powołania.

Prof. Zygmunt Kolenda ukończył studia z zakresu energetyki na Politechnice Śląskiej oraz fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, habilitował się w 1968 r., stopnie te uzyskał na Politechnice Śląskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1976 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1989 r. W 1995 r. European Federation of National Engineering Associations nadała mu tytuł inżyniera europejskiego.

Profesor zawodowo związany jest cały czas z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie obejmował kolejne stanowiska. W 1978 r. został dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych. Stracił tę funkcję w 1985 r. za współpracę z niejawnymi strukturami zdelegalizowanej „Solidarności”. W 1989 r. stanął na czele krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach w Ameryce Północnej (University of New Brunswick, Federicton, Kanada; Metropolitan University,Institute for Advanced Studies, Mexico). Nadal aktywnie pracuje, bierze udział w projektach badawczych, publikuje, prowadzi konsultacje dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych.

Prof. Zygmunt Kolenda opublikował ponad 150 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, jest autorem i współautorem trzech książek. Był promotorem 18 przewodów doktorskich, recenzentem prac habilitacyjnych oraz przewodów o nadanie tytułów naukowych profesora dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Jest wychowawcą trzech profesorów tytularnych. Specjalizuje się m.in. w zakresie matematycznego modelowania procesów wymiany ciepła i masy oraz termodynamiki procesów nieodwracalnych.

Profesor jest przewodniczącym Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych oraz Komisji Badań Diaspory Polskiej PAU. Jest członkiem wielu komitetów naukowych w kraju i za granicą: Komitetu Problemów Energetyki PAN, Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Komitetu Nauk Technicznych PAN, American Society for Mechanical Engineers (ASME), International Committee of Thermodynamics, Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM).

Od 1996 r. prof. Zygmunt Kolenda jest przewodniczącym krakowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Organizuje Kongresy Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie. Jest także członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Za swoje dokonania został wyróżniony wieloma zaszczytnymi odznaczeniami państwowym m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 r. został odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa medalem „Honoris Gratia”.

Stopka