Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Prof. Ryszard Tadeusiewicz w Komitecie Rozwoju Edukacji Narodowej PAN

Prof. Ryszard Tadeusiewicz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej został powołany do Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2012-2014.

Do zadań Komitetu Rozwoju Edukacji PAN należy:

 

  • opracowanie diagnozy aktualnego stanu systemu edukacji, ze wskazaniem głównych opóźnień, sprzeczności i przeszkód w jej rozwoju, mających przyczyny zarówno w błędach polityki państwa, jak i w zastanym systemie kulturowym;
  • dogłębne rozpoznanie silnych stron, dobrych doświadczeń i ograniczeń wewnętrznych, jak i wzorów zagranicznych w zakresie edukacji;
  • przygotowanie założeń do opracowania spójnej, całościowej i prorozwojowej wizji edukacji, obejmującej Polaków od wieku przedszkolnego, poprzez szkolnictwo podstawowych i średnich szczebli, szkolnictwo wyższe i kształcenie naukowe, aż do kształcenia ustawicznego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Stopka