Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Zdjęcia: Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

Centrum Energetyki AGH nagrodzone w konkursie architektonicznym „Kraków bez barier”

Centrum Energetyki AGH zostało zwycięzcą konkursu architektonicznego „Kraków bez barier” 2015 w kategorii obiekty użyteczności publicznej.

 

W konkursie doceniono kompleksowe dostosowanie Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo – zarówno rozwiązania związane z otoczeniem oraz wnętrzem budynku. Jury szczególnie podkreśliło stałą konsultację całej fazy projektowej z przedstawicielami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, co pozwoliło na realizację wszystkich udogodnień dla niepełnosprawnych użytkowników obiektu.

 

Centrum Energetyki posiada m.in. następujące dostosowania: tabliczki z informacją zapisaną alfabetem Braille’a, sale dydaktyczne i laboratoryjne wyposażone w stoliki z regulacją wysokości, oznakowania głównych ciągów pieszych wewnątrz budynku, system alarmowy w toaletach, windę z informacją głosową, miejsca parkingowe. Wprowadzone udogodnienia pozwalają na zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w procesach naukowo-badawczych i dydaktycznych.

 

W uroczystej gali zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa, która odbyła się 7 grudnia 2015 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych prof. Barbara Gąciarz oraz dyrektor administracyjny Centrum Energetyki mgr inż. Arkadiusz Jesionek.

 

Celem plebiscytu „Kraków bez barier” jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich, w tym w szczególności osób, które mają problemy z poruszaniem się, niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z wózkami.

 

Stopka