15.07.2017

Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Borkacki


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr. hab. inż. Stanisława Borkackiego, profesora Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Pogrzeb odbędzie się 17 lipca o godz. 14.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Prof. dr hab. Stanisław Borkacki urodził się w 1919 r w Gródku na Wołyniu. W szkołach podstawowej, gimnazjum i liceum (w Łucku i Krzemieńcu – gdzie zdał maturę) był harcerzem, co zaważyło na jego dalszym życiu. Lata wojenne najpierw przeżywa w „podwójnie” okupowanym Krzemieńcu, potem w domu matki szkolnego przyjaciela na Podkarpaciu. W marcu 1945 roku rozpoczyna studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w trakcie których pracuje w „Bratniaku”. Studia kończy w trybie „dwa lata w ciągu jednego” w 1947 roku. Podejmuje pracę w spółdzielczości, ale za sprawą jednego z kolegów ze studiów przechodzi do pracy w Wydziałach Politechnicznych AGH (1951 r). Zainteresowania naukowe sprawiają, że od 1952 r. podejmuje pracę w Katedrze (kierowanej przez prof. S. Oyrzanowskiego) Ekonomii Politycznej, a następnie w Katedrze Ekonomii Politycznej i Historii Doktryn Ekonomicznych. Doktorat broni u prof. Krzyżanowskiego (1960 r.). Habilitację uzyskał w krakowskiej Akademii Ekonomicznej w 1968 r. Reforma szkolnictwa wyższego, tworzenie instytutów sprawia, że w 1971 roku zaproponowano mu kierowanie Instytutem Społeczno Pedagogicznych Problemów Wychowania Fizycznego w AWF w Krakowie. W 1975 r. uzyskuje tytuł profesora. Pracuje tam do 1979 r., kiedy to zmiana wizji rozwoju uczelni powoduje, że w nowych uwarunkowaniach nie widzi możliwości jej realizowania. Rezygnuje z kierowania instytutem i kontynuując czas jakiś prowadzenie wykładów na pierwszy etat przechodzi na Wydział Zarządzania AGH, gdzie pozostaje do emerytury (1987r.). Tworząca się w nowej rzeczywistości Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej sprawia, że zgodnie ze swymi ideałami raz jeszcze podejmuje pracę dydaktyczną (2002 r.). Służy jej do 2012 r., kiedy to zdrowie nie pozwala już na „zajęcia zamiejscowe”.

Zainteresowania naukowe prof. Borkackiego, w pierwszym okresie dotyczą problemów płac w różnych gałęziach przemysłu i kooperacji (na przykładzie przemysł u stoczniowego). W okresie późniejszym zajął się ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska. Z tego zakresu publikował i pisał podręczniki.

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka AGH
składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego