18.10.2019

Uczestnicy Światowego Zjazdu Absolwentów AGH na obchodach 100-lecia uczelni


Fot. Zbigniew Sulima

Fot. Zbigniew Sulima

Fot. Zbigniew Sulima

Fot. Zbigniew Sulima

Fot. Zbigniew Sulima

Fot. Zbigniew Sulima

Fot. Zbigniew Sulima

Fot. Zbigniew Sulima

18 października 2019 r., w pierwszym dniu głównych obchodów Jubileuszu 100-lecia AGH, odbył się I Światowy Zjazd Absolwentów AGH. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w konferencji centralnej oraz w spotkaniach na wydziałach.

Głównym punktem zjazdu była konferencja centralna, która odbyła się w holu reprezentacyjnym w gmachu głównym AGH. Zgromadzonych gości powitał Przewodniczący Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH, Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny. Następnie głos zabrał Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

Podczas konferencji wykłady wygłosili profesorowie AGH. Jako pierwszy wystąpił Przewodniczący Rady Uczelni prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak z wykładem pt. „Współpraca uczelni z przemysłem – Społeczna odpowiedzialność businessu”. Przemówienie dr hab. inż. Marii Maj, prof. nadzw. nosiło tytuł „Od Akademii Górniczej do AGH, czyli stulecie misji edukacyjnej”. Z kolei prof. dr hab. Konrad Szaciłowski wygłosił wykład „Od węgla do… węgla. Ewolucja nauki na AGH”.

Po wykładach głos zabrał Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków prof. dr hab. inż. Piotr Czaja. Profesor w swoim wystąpieniu przypomniał o pięknej tradycji ponownej immatrykulacji po 50 latach, którą w świecie akademickim może poszczycić się tylko nasza uczelnia. Po raz pierwszy ceremonia ta odbyła się 21 maja 1969 r. podczas obchodów 50-lecia AGH i wówczas wzięło w niej udział 31 pierwszych studentów Akademii Górniczej (spośród 80 studentów, którzy rozpoczęli naukę w 1919 r.). W tym roku w uroczystości ponownej immatrykulacji po 50 latach uczestniczyli absolwenci 10 wydziałów z rocznika 1969/1970.

W części popołudniowej uczestnicy udali się na macierzyste wydziały. Każdy z wydziałów zorganizował odrębny program dla swoich absolwentów, w ramach którego odbywały się m.in. spotkania z władzami wydziału, seminaria i wykłady tematyczne, panele ekspertów, prezentacje projektów badawczych, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, ćwiczenia laboratoryjne oraz spacery tematyczne. Ostatnim punktem programu były spotkania towarzyskie.

W zjeździe wzięło udział ponad 1000 osób z całego świata. AGH odwiedzili goście m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, RPA, Wietnamu czy Kuby.