24.09.2020

Rektor AGH przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP


Rektor AGH prof. Jerzy Lis objął funkcję przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024.

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej jest jedną z 10 Komisji Stałych KRASP. Jej przewodniczący, jak i członkowie reprezentują KRASP poza granicami kraju na licznych konferencjach, spotkaniach bilateralnych czy wyjazdach dedykowanych.

Zadaniem Komisji jest podejmowanie inicjatyw lub współorganizowanie wszelkiego rodzaju aktywności w szeroko rozumianym umiędzynarodowieniu, a także współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, które są aktywne w obszarze wymiany studenckiej i badań naukowych. Ponadto Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej opiniuje szereg aktów prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.