10.01.2018

Odszedł prof. Józef Raczkowski


Z żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Józefa Raczkowskiego.

Prof. Józef Raczkowski był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej (1955 r.). Tytuł doktora uzyskał w 1963 r. na Wydziale Górniczym (obecnie: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii). Rozprawę habilitacyjną obronił w 1965 r. Tytuł profesora otrzymał w 1979 r.

W latach 1966–1967 był kierownikiem Zakładu Wiertnictwa Przemysłowego w Katedrze Wiertnictwa AGH, a w latach 1967–1975 kierownikiem Zakładu Płuczek Wiertniczych i Cementowania Instytutu Wiertniczo-Naftowego AGH. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH w latach 1969–1975 (obecnie: Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu). W latach 1976–2001 był dyrektorem Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Profesor specjalizował się w dziedzinie górnictwa i geologii, a głównymi kierunkami jego działalności naukowej było wiertnictwo, górnictwo nafty i gazu. Był autorem 190 publikacji, 14 książek oraz siedmiu patentów. Wypromował 14 doktorów. Należał do wielu stowarzyszeń, organizacji i rad naukowych, był m.in. członkiem Komitetu Górnictwa PAN, Komitetu Problemów Energetyki PAN oraz Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Nafta-Gaz”.

Prof. Józef Raczkowski był współredaktorem wydanej w języku polskim i ukraińskim unikatowej monografii „Nafta i Gaz Podkarpacia”. Publikacja ta obejmowała zagadnienia odkrycia i zagospodarowania złóż węglowodorów na Podkarpaciu na przestrzeni ostatnich 150 lat.

Za swoją pracę i osiągnięcia został uhonorowany wieloma wyróżnieniami oraz nagrodami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973 r.), odznaką „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego” (1975 r.), złotą odznaką „Zasłużony dla Polskiej Geologii” (1986 r.), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1987 r.), nagrodą Łukasiewicza (1987 r.) oraz medalem im. Ignacego Łukasiewicza (2006 r.)

Informacja o pogrzebie

Pogrzeb prof. Józefa Raczkowskiego odbędzie się 12 stycznia o godz. 14.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.