06.02.2019

„Diamenty AGH” przyznane


Znamy laureatów XX edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs pod patronatem Rektora AGH organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Jury konkursu na posiedzeniu, które odbyło się 31 stycznia 2019 r., wybrało najlepsze prace teoretyczne oraz aplikacyjne.

Kategoria prac teoretycznych 

 • I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
  Autor: mgr inż. Urszula Żuchowicz (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
  Tytuł pracy: Nonlinear analysis of EEG data in persons with depression subjected to transcranial magnetic stimulation
  Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Radosław Porada (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
  Tytuł pracy: Woltamperometryczna procedura jednoczesnego oznaczania witamin z grupy B i C syntezowanych in vitro przez mikrobioty
  Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Baś
 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Mateusz Heesch (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
  Tytuł pracy: Adaptive activevibration control algorithm
  Promotor: dr inż. Ziemowit Dworakowski  

Kategoria prac aplikacyjnych 

 • I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
  Autor: mgr inż. Piotr Rzeszut (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
  Tytuł pracy: Magnetic  tunnel junctions with perpendicular anisotropy for use in serial and parallel connections of elementary STT-MRAM cells
  Promotor: dr inż. Witold Skowroński
 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Katarzyna Charuza (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
  Tytuł pracy: Modifications of WPI-based hydrogels for bone tissue regeneration
  Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Adriana Złahoda-Huzior (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
  Tytuł pracy: Analiza morfologiczna i morfometryczna mózgu na podstawie obrazów T1-zależnych uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego
  Promotor: dr inż. Tomasz Pięciak

Uroczyste ogłoszenie wyników XX edycji konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 11.00 w gmachu Biblioteki Głównej AGH. Podczas uroczystej gali z udziałem Rektora AGH nastąpi wręczenie medali i dyplomów autorom oraz opiekunom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wręczona będzie także nagroda „Wydział – Kopalnia Diamentów AGH”. Ponadto zostanie otwarta pokonkursowa wystawa prac. Wręczenie dwóch głównych nagród i statuetek konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się tradycyjnie podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego. 

Sylwetki zdobywców głównych nagród XX edycji konkursu „Diamenty AGH” w obu kategoriach 

Urszula Żuchowicz urodziła się 2 czerwca 1994 r. w Krakowie. Uczęszczała do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Stanisława Staszica w Łącku, gdzie w roku szkolnym 2009/2010 uzyskała tytuł finalistki w Małopolskich Konkursach dla uczniów klas gimnazjalnych z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia oraz biologia. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu pogłębiała swoje zamiłowanie do nauk ścisłych oraz biologicznych w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 2013 r. została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej oraz finalistką olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w kategorii przedmiotów chemia i matematyka. W tym samym roku rozpoczęła studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Na drugim roku studiów dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce uzyskała stypendium naukowe. Na czwartym roku studiów rozpoczęła współpracę z dr. inż. Rafałem Samborskim, promotorem jej pracy inżynierskiej. Tematyka pracy związana była z metodami analizy i interpretacji sygnałów elektrokardiokatograficznych pozyskiwanych metodą nieinwazyjną. Zapoczątkowało to zainteresowanie tematyką przetwarzania i analizy danych biomedycznych kontynuowane na kolejnych latach studiów.

W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęła naukę na studiach II stopnia, podczas których nawiązała współpracę z dr Elżbietą Olejarczyk, pracownikiem Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN. W trakcie tej współpracy pogłębiała wiedzę w zakresie analizy danych bioelektrycznych, koncentrując się na elektroencefalografii. Kooperacja z naukowcami m.in. z ośrodka Grenoble Institut des Neurosciences pozwoliła na stworzenie pracy magisterskiej zajmującej się problematyką zmian bioelektrycznych mózgu osób cierpiących na depresję. Dalsza praca naukowa zaowocowała również dwoma artykułami, podejmującymi tematykę analizy nieliniowej danych EEG, które zostały opublikowane w czasopismach o ogólnoświatowym zasięgu. Jedna z nich, powstała we współpracy z koleżanką z roku – Karoliną Lebiecką, została opublikowana w czasopiśmie „Frontiers in Physiology”, natomiast druga publikacja zamieszczona została w piśmie „Frontiers in Neuroscience”.

Poza rozwojem naukowym, Urszula Żuchowicz lubi spędzać czas na wycieczkach rowerowych oraz górskich. Na rowerze szosowym spędza każdą wolną chwilę, pokonując długie dystanse i zwiedzając Polskę oraz inne kraje. 

Piotr Rzeszut urodził się 8 stycznia 1994 r. w Krakowie. Od najmłodszych lat rodzice pielęgnowali jego zamiłowanie do nauk ścisłych i wspierali rozwój jego zainteresowań. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie. W czasie nauki w szkole średniej jego największymi pasjami były chemia, fizyka, informatyka i elektronika.

W 2013 r. rozpoczął studia na Wydziale Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Niedługo później nawiązał współpracę z prof. Tomaszem Stobieckim i kierowanym przez niego Zespołem Układów Wielowarstwowych i Elektroniki Spinowej, która skierowała jego zainteresowania naukowe na tematykę elektroniki spinowej i pamięci MRAM. Jego przewodnikiem w tej dziedzinie stał się dr inż. Witold Skowroński, który był także promotorem prac: inżynierskiej i magisterskiej. Efektami działalności w tym zespole są min.: przyznany patent, autorstwo oraz współautorstwo publikacji naukowych oraz wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Tytuł magistra otrzymał z wyróżnieniem w roku 2018 i obecnie jest doktorantem Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji na specjalności Elektronika, a także pracownikiem Zespołu Układów Wielowarstwowych i Elektroniki Spinowej w Katedrze Elektroniki.

Jego prace były wielokrotnie wyróżniane różnymi nagrodami, dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium fundacji Sapere Auso. W 2017 r. został laureatem programu Diamentowy Grant, a w 2018 r. otrzymał tytuł AS-a AGH.

Poza sferą naukową realizuje się także w działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, prowadząc różne warsztaty, wygłaszając referaty w czasie festiwali naukowych oraz pisząc artykuły do czasopism branżowych.

Prywatnie jest miłośnikiem kina i muzyki filmowej. Pasjonuje się lotnictwem. Uwielbia poznawać nowe miejsca na świecie.