22.04.2021

AGH w Sieci Uniwersytetów Krakowskich


Z inicjatywy AGH 11 krakowskich uczelni powołało Sieć Uniwersytetów Krakowskich (Krakow Universities Network – KUN). Międzyuczelniana współpraca ma na celu prowadzenie wspólnych działań na rzecz internacjonalizacji.

Plany KUN obejmują przede wszystkim wspólny udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, cykl szkoleń Krakow Staff Week dla pracowników uczelni z innych krajów, opracowanie wniosków w ramach programów stypendialnych, budowanie rozpoznawalnej za granicą marki oraz kompleksową promocję sieci.

Sieć wywodzi się z Krakowskich Śniadań Międzynarodowych, które odbywają się regularnie od ponad dwóch lat (w czasie pandemii przybrały formę zdalną). Początkowo służyły wymianie doświadczeń oraz omówieniu zagadnień związanych z umiędzynarodowieniem studiów. Wraz z upływem czasu spotkania przekształciły się w forum ukierunkowane na integrację krakowskich uczelni i wypracowanie kompleksowego modelu współpracy międzynarodowej z zagranicznymi partnerami, budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz dotarcie do jak największej liczby obcokrajowców, którzy mogliby podjąć studia w Krakowie

Model współpracy w przedstawionej formule w dużej mierze bazuje na doświadczeniach, które poszczególne uczelnie zdobyły podczas realizacji projektu Study in Krakow w latach 2008–2017. 

Sieć Uniwersytetów Krakowskich tworzą:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Akademia Ignatianum,
 • Akademia Muzyczna,
 • Akademia Sztuk Pięknych,
 • Akademia Wychowania Fizycznego,
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Politechnika Krakowska,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,
 • Uniwersytet Rolniczy.