Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Zimowa Szkoła Energetyki AGH-SIT odbyła się po raz dziesiąty

Grupowe zdjęcie osób uczestniczących w zajęciach. Każda z osób trzyma w dłoniach certyfikat udziału.

Zimowa Szkoła Energetyki AGH-SIT odbyła się po raz dziesiąty

W AGH w dniach 14–24 lutego br. odbyła się dziesiąta już edycja Polsko-Japońskiej Zimowej Szkoły Energetyki organizowana przez Akademią Górniczo-Hutniczą wspólnie z Shibaura Institute of Technology w Tokio (SIT).

SIT znalazł się w prestiżowym gronie 37 globalnych japońskich uniwersytetów, na których internacjonalizację rząd japoński przeznaczył specjalne środki finansowe. Jednym ze sposobów realizacji strategii internacjonalizacji są właśnie szkoły zimowe i letnie organizowane wspólnie z AGH.

Program szkół zimowych został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić japońskim studentom i studentkom doskonalenie umiejętności językowych. Uczestniczą oni zatem w Krakowie w intensywnym kursie języka angielskiego przygotowanym pod kierunkiem Rafała Głowacza, doświadczonego starszego lektora Studium Języków Obcych AGH. Kolejnym celem szkół zimowych jest przygotowanie polskich i japońskich studentów/studentek do pracy w międzynarodowych zespołach. Umożliwiają to zajęcie projektowe realizowane w grupach mieszanych. Nad stroną merytoryczną projektu czuwają wspólnie doświadczeni pracownicy AGH i SIT. 

Celem nadrzędnym zarówno szkół zimowych, jak i letnich jest zachęcenie studentów/studentek do dalszego udziału w wymianie naukowej oraz pogłębienie współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Pomysłodawcami i inicjatorami inicjatywy byli prof. Janusz Szmyd – koordynator ds. współpracy z Japonią oraz prof. Akito Takasaki – wiceprezydent SIT. 

Uczelnie japońskie są dla AGH partnerami strategicznymi. Obecnie nasza uczelnia rozwija szczególnie współpracę naukową z Japonią w zakresie zaawansowanych technologii energetycznych. Prace te realizowane są od kilku lat z Japan Coal Energy Center (JCOAL), Institute of Industrial Science The University of Tokyo, Faculty of Engineering Kyoto University. Warto podkreślić, że oprócz wspomnianego obszaru zaawansowanych technologii energetycznych, współpraca z japońskimi ośrodkami naukowymi dotyczy również inżynierii materiałowej, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT) oraz technologii kosmicznych.

Współpraca AGH i SIT ma długą tradycję. Umowa bilateralna pomiędzy AGH i SIT została podpisana w 2004 r. W maju tego roku odbędą się obchody 20-lecia współpracy.

Przypomnijmy, że od 2022 r. AGH i Shibaura Institute of Technology z Tokio prowadzą wspólnie studia II stopnia na kierunku Energy and Environmental Engineering. Studia prowadzone się w systemie podwójnego dyplomowania. Oznacza to, że osoba broniąca pracę dyplomową uzyskuje stopień magistra inżyniera w AGH oraz Master of Science in Engineering (修士(理工学) w SIT, co czyni kierunek unikatowym na skalę polską.

Stopka