Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

W AGH obradował Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Grupowe zdjęcie uczestników zebrania plenarnego Komitetu wykonane na schodach w holu reprezentacyjnym budynku głównego AGH.

fot. Zbigniew Sulima

W AGH obradował Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

18 marca br. w AGH obradował Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (KIMiM PAN). Było to pierwsze zebranie plenarne tego gremium w kadencji 2024–2027.

KIMiM PAN skupia najwybitniejszych przedstawicieli dyscypliny inżynieria materiałowa. W skład Komitetu wchodzi: 30 osób pochodzących z wyborów ogólnopolskich, w których prawo czynnego i biernego wyboru mają samodzielni pracownicy/pracownice naukowe, siedmioro członków/członkiń Polskiej Akademii Nauk, którzy zgłosili chęć udziału w pracach Komitetu oraz Honorowy Przewodniczący Komitetu.

Uczestników spotkania powitał Rektor AGH prof. Jerzy Lis, wchodzący w skład Komitetu jako członek PAN. Następnie wiceprezes PAN prof. Natalia Sobczak wraz z Rektorem AGH wręczyli nominacje nowym członkom/członkiniom.

Ważnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego Komitetu, którym jednomyślnie – w wyniku tajnego głosowania – został prof. Paweł Zięba. Dokonano także wyboru prezydium Komitetu. Wiceprzewodniczącymi zostali prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak (Akademia Górniczo-Hutnicza), a sekretarzem prof. dr hab. inż. Jerzy Łabaj (Politechnika Śląska).

W dyskusji nad strategią działania Komitetu podkreślono różnego rodzaju aktywności i inicjatywy, z których najważniejszymi były:

 • stanowisko i działania Komitetu w sprawie ustanowienia nowego panelu w Narodowym Centrum Nauki,
 • stanowisko w sprawie postępu prac związanych z przygotowaniem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
 • stanowisko w sprawie praktyk niektórych podmiotów naukowych, które wykorzystując niedoskonałość systemu ewaluacji jednostek naukowych, dokonywało „transferu” pracowników naukowych i ich dorobku pomiędzy dziedzinami i dyscyplinami naukowymi,
 • stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności,
 • dokument Mapa Polski Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 2021,
 • opracowanie wspólnie z Polskim Towarzystwem Materiałoznawczym dokumentu dotyczącego ustanowienia nowego programu strategicznego Materiały i technologie materiałowe w gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ) w społeczeństwie post-covidowym,
 • przygotowanie ekspertyzy Inżynieria Materiałowa – krajobraz po bitwie, w której przedstawiono analizę wyników ewaluacji i odniesiono je do poprzednich, na przestrzenia lat 2001–2016, również w kontekście posiadanych bądź uzyskiwanych uprawnień do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego w poszczególnych jednostkach naukowych,
 • przygotowanie ekspertyzy Dyscyplina Inżynieria Materiałowa – i co dalej, w której dokonano diagnozy sytuacji, jaka wytworzyła się po przeprowadzeniu ewaluacji jednostek naukowych za lata 2017–2022.

Komitet podjął także uchwałę w sprawie podziału na sekcje i dokonał wyboru przewodniczących poszczególnych sekcji, którymi zostali:

 • sekcja metalurgiczna: prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek,
 • sekcja procesów technologicznych: prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski,
 • sekcja materiałów metalowych: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik,
 • sekcja materiałów niemetalowych: prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki,
 • sekcja badań, charakterystyki struktury i właściwości materiałów: prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel.

W sprawach wniesionych przez członków Komitetu podniesiona została kwestia małej skuteczności starania się o projekty w Narodowym Centrum Nauki w panelu ST11 (inżynieria materiałowa), a także zasygnalizowano zbliżające się seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz konferencję mikroskopii elektronowej.

Skład Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w kadencji 2024–2027

Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk

Członkowie i członkinie z wyboru

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, Wojskowa Akademia Techniczna
 4. prof. dr hab. inż. Halina Garbacz, Politechnika Warszawska
 5. prof. dr hab. Maria Gazda, Politechnika Gdańska
 6. dr hab. Tomasz Goryczka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. prof. dr hab. inż. Marcin Górny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 8. prof. dr hab. inż. Adam Grajcar, Politechnika Śląska
 9. prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska
 10.  prof. dr hab. Jerzy Jedliński, Akademia Górniczo-Hutnicza
 11.  prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Politechnika Łódzka
 12.  prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, Akademia Górniczo-Hutnicza
 13.  prof. dr hab. inż. Dariusz Kata, Akademia Górniczo-Hutnicza
 14. dr hab. Aleksandra Kolano-Burian, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 15. prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia, Akademia Górniczo-Hutnicza
 16. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik, Politechnika Warszawska
 17. prof. dr hab. inż. Jerzy Łabaj, Politechnika Śląska
 18. prof. dr hab. inż. Łukasz Madej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 19. prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska
 20. prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
 21. dr hab. inż. Grzegorz Moskal, Politechnika Śląska
 22. dr hab. inż. Maciej Motyka, Politechnika Rzeszowska
 23. dr hab. inż. Beata Smyrak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 24. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 25. prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, Politechnika Śląska
 26. dr hab. inż. Maciej Szczerba, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
 27. dr hab. Mirosław Szybowicz, Politechnika Poznańska
 28. dr hab. inż. Marek Warzecha, Politechnika Częstochowska
 29. dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk  
 30. prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Członkowie i członkinie Polskiej Akademii Nauk

 1. prof. dr hab. Leszek Jaroszewicz, Wojskowa Akademia Techniczna, członek korespondent PAN
 2. prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska, Politechnika Warszawska, członek korespondent PAN
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza, członek korespondent PAN
 4. prof. dr hab. inż. Bogusław Major, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty PAN
 5. prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, Politechnika Krakowska, członek korespondent PAN
 6. prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent PAN
 7. prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent PAN

Stopka