Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Uroczysta graduacja pierwszego rocznika unikatowego kierunku E3

Zdjęcie z uroczystości rozdania dyplomów. Na scenie stoją osoby, które odebrały dyplom. Są ubrane w ceremonialne stroje japońskie. Po prawej stronie stoi prof. Monika Motak w japońskiej todze dziekańskiej.

Uroczysta graduacja pierwszego rocznika unikatowego kierunku E3

Pierwszy rocznik osób studiujących na studiach II stopnia kierunek Energy and Environmental Engineering (E3) zakończył naukę. E3 to unikatowe studia realizowane wspólnie przez AGH i japońską uczelnię wyższą Shibaura Institute of Technology w systemie podwójnego dyplomowania. Sześć osób odebrało dyplomy 18 marca br. w Tokio, podczas uroczystej ceremonii (SIT Graduation Ceremony). W imieniu AGH dyplomy wręczała Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw prof. dr hab. Monika Motak.

Stacjonarne studia wspólne II stopnia na kierunku Energy & Environmental Engineering (E3) powstały dzięki długoletniej współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej i Shibaura Institute of Technology. Opracował je zespół pod kierownictwem prof. Janusza Szmyda i prof. Akito Takasaki. Są prowadzone w języku angielskim i wychodzą naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kadrę w sektorach międzynarodowego przemysłu związanego z energetyką i ochroną środowiska. Studia E3 są zgodne ze strategią umiędzynarodowienia kształcenia realizowaną w AGH oraz działaniami prowadzonymi na uczelni w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Stanowią także nową, atrakcyjną ofertę kształcenia: studiowanie odbywa się w systemie podwójnego dyplomowania – oznacza to, że osoba broniąca pracę dyplomową uzyska tytuł magistra inżyniera dwóch uczelni, co wyróżnia ten kierunek na tle innych oferowanych w kraju.

W roczniku, który właśnie zakończył studia, kształcenie podjęło kilkanaście osób. Część z nich otrzyma dyplomy 8 maja br. w AGH, podczas uroczystości związanej z obchodami 20-lecia współpracy AGH i SIT.

Stopka