Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

POWER 2 Szkolenie z oprogramowania MAGMASOFT – poziom zaawansowany (rekrutacja uzupełniająca)

POWER 2 Szkolenie z oprogramowania MAGMASOFT – poziom zaawansowany (rekrutacja uzupełniająca)

Do 17 marca br. trwa ostatnia rekrutacja uzupełniająca na szkolenie dla nauczycieli akademickich z obsługi programu MAGMASOFT na poziomie zaawansowanym zakończone certyfikatem (harmonogram poniżej).

Szkolenie obejmuje:

 • Wirtualne projektowanie eksperymentów i autonomiczna optymalizacja technologii odlewania grawitacyjnego
  16 h / 2 dni x 8 h (29–30 marca 2023)
 • Symulacja wytwarzania rdzeni modułem MAGMAc+m: wstrzeliwanie rdzeni i ich utwardzanie w technologii zimnej rdzennicy, gorącej rdzennicy oraz rdzeni ze spoiwami nie organicznymi
  16 h / 2 dni x 8 h (12–13 kwietnia 2023)
 • Wirtualne projektowanie eksperymentów i autonomiczna optymalizacja wytwarzania rdzeni
  8 h / 1 dzień x 8 h (14 kwietnia 2023)
 • Symulacja odlewania pod wysokim ciśnieniem modułem MAGMAhpdc
  16 h / 2 dni x 8 h (19–20 kwietnia 2023)
 • Wirtualne projektowanie eksperymentów i autonomiczna optymalizacja odlewania pod wysokim ciśnieniem
  8 h / 1 dzień x 8 h  (21 kwietnia 2023)

Szkolenie przeprowadzi firma KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o. na Wydziale Odlewnictwa.

Liczba miejsc: 6
Miejsce składania dokumentów: Wydział Odlewnictwa, Biuro Dziekana (od godz. 9.00 do 14.00) lub e-mail: wo-power-2(at)agh.edu.pl.

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste (wyjątkowo poprzez e-mail) złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa formularza rekrutacji uczestnictwa w projekcie.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu: formularz z danymi uczestnika projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu.

UWAGA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.

Kontakt w sprawie szkolenia: prof. Aldona Garbacz, Wydział Odlewnictwa, Wydziałowy Koordynator Projektu ZPR AGH II

Dokumenty:

 

Stopka