Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla dwóch naukowców z AGH

Grafika ilustracyjno-informacyjna z napisem "Nagrody Ministra Edukacji i Nauki"

źródło gov.pl

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla dwóch naukowców z AGH

19 lutego 2023 r., podczas gali z okazji Dnia Nauki Polskiej, Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. Wśród laureatów znalazło się dwóch naukowców z AGH. Prof. Mirosław Karbowniczek został uhonorowany nagrodą w kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, a prof. Jerzy Zych – znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

Prof. dr. hab. inż. Mirosławowi Karbowniczkowi z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej przyznano nagrodę za monografię Electric arc furnace steelmaking. Opracowanie to w ujęciu kompleksowym dotyczy nowoczesnych aspektów konstrukcji, przebiegu technologii i bilansu energii w łukowych piecach elektrycznych do wytapiania stali. W monografii w sposób przejrzysty zostały zawarte aktualnie najważniejsze elementy związane z teorią i praktyką technologii elektrostalowniczej, która zastępuje tradycyjne technologie wytopu żelaza. Propaguje ona technologię wytwarzania stali opartą na recyklingu odpadu w postaci złomu stopów żelaza, ze znacznie mniejszą emisją CO2 w porównaniu do procesu w konwertorach tlenowych co jest to zgodne z ideą zielonego przemysłu. Publikacja ma znaczenie międzynarodowe, gdyż wytwarzanie stali opisanymi metodami jest jedynym sposobem w wielu krajach na świecie.

Nagrody w kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej są przyznawane za:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w wyniku których zostały opracowane lub ulepszone nowe produkty, procesy lub usługi,
  • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało 45 osób, w tym 5 zespołów badawczych.
 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zych z Wydziału Odlewnictwa znany jest w środowisku polskich odlewników ze swojej działalności na rzecz przemysłu oraz wieloletniej aktywności wdrożeniowej, która nie zmniejszyła się także w jednym z najtrudniejszych ostatnio dla gospodarki okresie, tj. pandemii COVID-19. Działalność wdrożeniowa profesora charakteryzuje się bardzo dużą intensywnością, szerokim zakresem tematycznym i współpracą z wieloma przedsiębiorstwami działającymi w różnych regionach Polski, w których realizuje prace, projekty, wdrożenia. Znajduje to potwierdzenie w zastawieniu osiągnięć profesora w zakresie komercjalizacji własnych wynalazków, przygotowanym przez Centrum Transferu Technologii AGH (zestawienie dotyczy lat 2020–2021, tj. ocenianego we wniosku o nagrodę okresu, i obejmuje zawarcie pięciu umów licencyjnych, opracowanie dwóch patentów oraz dwóch wniosków patentowych).

W kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej przyznano 11 nagród indywidualnych i zespołowych, które otrzymały 43 osoby. Nagrodzeni wykazali się osiągnięciami w zakresie:

  • praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
  • komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
  • wdrożenia oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

***

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki są przyznawane w pięciu kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W tym roku przyznano w sumie 66 nagród, w tym 52 indywidualne i 14 zespołowych.

Stopka