Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Krakowskie uczelnie i małopolskie gminy razem dla środowiska

Na zdjęciu moment podpisania umowy. Sygnatariusze siedzą za stołem prezydialnym, trzymając w dłoniach długopisy. Przed nimi dokumenty. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Krakowskie uczelnie i małopolskie gminy razem dla środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy oraz trzy małopolskie gminy: Iwanowice, Skała i Gołcza podpisały porozumienie o współpracy mające na celu działania proekologiczne.

Strony zadeklarowały współpracę przy:

  • pozyskaniu dodatkowego źródła odnawialnej energii elektrycznej poprzez wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i kogeneracji,
  • optymalizacji przetworzenia różnych typów w celu zmniejszenia ich ilości, poprawy ich stabilności i ewentualnego zastosowania jako wsadu do biogazowni,
  • wdrożeniu innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych nakierowanych na zmniejszenie kosztów eksploatacji,
  • dochodzeniu do samowystarczalności gmin Iwanowice, Skała oraz Gołcza w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych powstających na ich terenie,
  • możliwości podczyszczenia uzyskiwanego biogazu do parametrów zbliżonych do biometanu poprzez zmniejszenie udziału dwutlenku węgla w biogazie.

Wspólne działania, które ze strony AGH będzie realizować Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, obejmą badania naukowe, prace rozwojowe, doradztwo techniczne, doradztwo eksperckie oraz konferencje i szkolenia.

Do podejmowanych aktywności mogą być włączani studenci realizujący tematykę prac dyplomowych na terenie gmin. Z kolei gminy mogą umożliwić studentom organizowanie obozów naukowych, praktyk kierunkowych i dyplomowych związanych z tematyką ustaleń porozumienia oraz współuczestniczyć w przygotowaniu materiałów źródłowych.

Porozumienie podpisali 19 marca 2024 r.: Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Nauki UR prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, wójt Gminy Iwanowice Robert Lisowski, burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz oraz wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha.

Stopka