Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Granty MINIATURA 7 dla badaczek z AGH

Grafika dekoracyjna. Na stole leży kartka na podkładce z napisem grant, pióro, okulary, kalkulator.

Granty MINIATURA 7 dla badaczek z AGH

Kolejne trzy badaczki z AGH otrzymają od Narodowego Centrum Nauki finansowanie na realizację badań wstępnych/pilotażowych służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Granty zostały przyznane w konkursie MINIATURA 7.

Na piątej liście rankingowej MINIATURY 7 znalazły się:

dr Aleksandra Błoniarz, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
tytuł działania: Opracowanie powłok z polimerów naturalnych osadzanych elektroforetycznie na stali austenitycznej do zastosowań chirurgicznych
przyznane środki: 49 500 zł;

dr inż. Joanna Czechowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
tytuł działania: Nowe samoorganizujące się biomateriały na bazie metylocelulozy i hydroksyapatytu, modyfikowane miedzią
przyznane środki: 49 500 zł;

dr inż. Anna Morawska-Chochół, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
tytuł działania: Wysokowytrzymałe podłoża hydrożelowe stanowiące nośnik substancji aktywnych biologicznie stymulujących regenerację chrząstki
przyznane środki: 49 390 zł.

Łączna wartość działań, które znalazły się na piątej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 7 to 5 405 655 zł.

***

Celem konkursu MINIATURA 7 było finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można było uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O finansowanie mogli ubiegać się naukowcy z doktoratem uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Warunkiem udziału było zatrudnienie w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej pracy lub co najmniej jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego.

Stopka