Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Kolejne małe granty dla badaczy i badaczek z AGH

Kolorowa, abstrakcyjna grafika ilustracyjna

Kolejne małe granty dla badaczy i badaczek z AGH

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło szóstą listę rankingową (ostatnią w tej edycji) w konkursie MINIATURA 7. Do grona dotychczasowych laureatów i laureatek z AGH dołączyło kolejne pięć osób. Dzięki grantom zrealizują pojedyncze działania naukowe, co pomoże im w przygotowaniu założeń projektu badawczego.

Na szóstej liście rankingowej MINIATURY 7 znaleźli się:

dr inż. Łukasz Farbaniec, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
tytuł działania: Obrazowanie rozkładu przestrzennego pola temperatury w skali mezo struktur w bliskiej podczerwieni
rodzaj działania: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 49 995 zł

dr inż. Filip Jędrzejek, Wydział Energetyki i Paliw
tytuł działania: Wstępne badania nad innowacyjną metodą ekstrakcji uranu z pyłowych frakcji popiołów lotnych do produkcji paliwa jądrowego
rodzaj działania: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 49 830 zł

dr inż. Paulina Lewińska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
tytuł działania: Zastosowanie termowizji bliskiego zasięgu do monitorowania ablacji i cielenia czoła lodowca
rodzaj działania: wyjazd badawczy
przyznane środki: 26 400 zł

dr inż. Krzysztof Pajor, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
tytuł działania: Wpływ warunków odlewania na strukturę i właściwości mechaniczne masywnych szkieł metalicznych
rodzaj działania: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 48 400 zł

dr inż. Małgorzata Zasadzińska, Wydział Metali Nieżelaznych
tytuł działania: Analiza procesu fragmentaryzacji eutektycznych tlenków miedzi Cu2O pod wpływem naprężeń wywołanych ekstremalnym odkształceniem plastycznym
rodzaj działania: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 49 500 zł

W konkursie MINIATURA 7 na działania naukowe mogli brać udział badaczki i badacze zatrudnieni w polskich jednostkach, którzy mają stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Dzięki finansowaniu z NCN początkujący naukowcy zdobędą pierwsze doświadczenia w realizacji grantu oraz przygotują założenia projektu badawczego, który zostanie złożony w przyszłości w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można było uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Środki w MINIATURA 7 zostały podzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony był nabór wniosków. Zamknięcie naboru w tej edycji konkursu nastąpiło 31 lipca 2023 r.

Łączna wartość działań, które znalazły się na szóstej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 7 to 9 399 001 zł. W całym konkursie przyznano 621 grantów na kwotę niemal 24,2 mln zł.

Stopka