Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Grant MINIATURA 7 – czwarta lista rankingowa

Grafika dekoracyjna. Na stole leży kartka na podkładce z napisem grant, pióro, okulary, kalkulator.

Grant MINIATURA 7 – czwarta lista rankingowa

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czwartą listę rankingową konkursu MINIATURA 7 na pojedyncze działania naukowe służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Do laureatów z AGH, którzy znaleźli się na ogłoszonej w czerwcu drugiej liście, dołączyła kolejna badaczka.

dr inż. Anna Wąsik, Wydział Metali Nieżelaznych
tytuł działania: Badania mikrostruktury, właściwości mechanicznych i tribologicznych kompozytów hybrydowych Al-SiC-grafit konsolidowanych w procesie cyklicznego wyciskania spęczającego
rodzaj działania: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 49 500,00 zł

Dzięki finansowaniu z NCN w czwartej rundzie konkursu MINIATURA 7 pojedyncze działania naukowe zrealizuje 71 badaczek i badaczy. Otrzymają niemal 2,7 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. 

Celem konkursu MINIATURA jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O finansowanie mogą ubiegać się naukowcy z doktoratem uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Muszą oni być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Stopka