Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA dla dwóch kierunków studiów prowadzonych w AGH

Zdjęcie przedstawiające dłonie na klawiaturze laptopa. Dodatkowe trzy proste elementy graficzne obrazujące proces oceny.

fot. źródło pka.edu.pl

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA dla dwóch kierunków studiów prowadzonych w AGH

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikaty Doskonałości Kształcenia. Wśród wyróżnionych kierunków studiów znalazły się dwa prowadzone w AGH.

Automatyka i Robotyka (studia I i II stopnia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
w kategorii: Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej

Przyznanie certyfikatu w tej kategorii poparte jest stosowaniem dobrych praktyk w zakresie warunków i sposobów podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku, a przeprowadzona ocena potwierdza m.in. skuteczny wpływ współpracy międzynarodowej na koncepcję kształcenia, realizację programu studiów i rozwój kadry.

Dodajmy, że ten kierunek studiów był jedynym, który otrzymał certyfikat w tej kategorii.

Z ogromną radością przyjęliśmy decyzję PKA, że w ślad za pozytywną oceną kierunku Automatyka i Robotyka otrzymaliśmy certyfikat doskonałości. To wspaniałe wyróżnienie i docenienie jednego z naszych sztandarowych kierunków na Wydziale i dopełnienie starań, aby oferta edukacyjna Wydziału EAIiIB była ciągle na najwyższym poziomie. Ten certyfikat to uznanie starań całej społeczności Wydziału, a w szczególności osób odpowiedzialnych za kierunek: byłego kierownika Katedry prof. Marka Gorgonia, Prodziekan dr hab. inż. Edyty Kucharskiej, prof. AGH i całego kierownictwa Katedry Automatyki i Robotyki. Dzięki ich wysiłkom i staraniom kierunek przeszedł gruntowną modyfikację programową kilka lat temu, a teraz zbieramy tego efekty. – podkreśla Dziekan WEAIiIB dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH. – Ten certyfikat utwierdza nas w przekonaniu, że podjęte środki związane z modyfikacją programu były właściwe i przyczynią się do dalszej promocji tego kierunku, który już obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w AGH. Jestem przekonany, że to wyróżnienie będzie dodatkowym argumentem przyciągającym najlepszych kandydatów nie tylko na ten, ale i na wszystkie inne kierunki na Wydziale, a nam pozwoli umocnić się w ogólnopolskich rankingach.

Informatyka Techniczna (studia I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
w kategorii: Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów

Uzyskanie tego certyfikatu możliwe jest, jeśli prowadzone są dobre praktyki przede wszystkim w zakresie wsparcia studentów w uczeniu się, ich rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym oraz wejściu na rynek pracy.

– Przyznanie certyfikatu jakości kształcenia w kategorii „Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju studentów” jest nie tylko potwierdzeniem zapewnienia studentom różnych form wsparcia w samym procesie kształcenia, ale podkreśla również szerokie możliwości rozwoju naukowego i społecznego, które ułatwiają absolwentom wejście na rynek pracy. – mówi Dziekan WIMiIP prof. Agnieszka Kopia. – Na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej przykładamy dużą wagę do angażowania studentów w doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet studenckich stanowią kluczowy element tego systemu i stanowią podstawę do podejmowania działań polegających na wyjaśnianiu zgłoszonych nieprawidłowości, ale również do nagradzania najlepiej ocenionych dydaktyków.

***

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia otrzymują kierunki studiów, które uzyskały pozytywną ocenę programową PKA na sześć lat i wyróżniają się w opinii zespołu oceniającego dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub regularnymi i udokumentowanymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski o wyróżnienie kierunku certyfikatem składają przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją (wraz z uzasadnieniem) zawartą w opinii zespołu.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zdecydowało o przyznaniu Certyfikatów Doskonałości Kształcenia 26 kierunkom studiów w następujących kategoriach:

  • Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku,
  • Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju studentów,
  • Otwarty na świat − doskonałość we współpracy międzynarodowej,
  • Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wyróżnienia zostały przyznane po raz czwarty.

Stopka