Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Zespół EURAXESS w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaprasza przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych i badawczych udzielających wsparcia zagranicznym naukowcom oraz zajmujących się rozwojem kariery naukowej na spotkanie dotyczące członkostwa w sieci EURAXESS. Wydarzenie w formie zdalnej odbędzie się 8 grudnia 2023 r.

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do instytucji, które prowadzą Welcome Centre/ Point dla doktorantów i bardziej doświadczonych naukowców i/albo realizują europejską strategię kadrową dla naukowców (Human Resources Strategy for Researchers).

Członkostwo polskich uczelni i instytutów w europejskiej sieci EURAXESS jest możliwe poprzez przystąpienie do krajowej sieci EURAXESS tworzonej przez NAWA. Jej celem będzie intensyfikacja współpracy polskich instytucji na poziomie krajowym i europejskim prowadząca do zwiększania umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W trakcie spotkania omawiane będą cele i działania EURAXESS, struktura i zasady funkcjonowania sieci, wizja tworzenia i wsparcia polskiej sieci EURAXESS oraz rola jaką EURAXESS odgrywa we wdrażaniu europejskiej polityki kadrowej i rozwoju kariery naukowej.

Obowiązuje rejestracja. Spotkanie na platformie Microsoft Teams rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa ok. trzech godzin. 

Pytania: euraxess(at)nawa.gov.pl

Europejska Sieć EURAXESS działa od 2004 r. wspierając mobilność i rozwój kariery naukowców w Europie. Sieć zrzesza ponad 600 organizacji z 43 krajów. Członkowie sieci prowadzą różne działania – od konsultacji, mentoringu poprzez organizację wydarzeń – skierowane do naukowców i pracodawców z sektora badań i innowacji. Ich tematyka dotyczy źródeł finansowania badań, zatrudnienia w Europie, relokacji i przepisów imigracyjnych, możliwości rozwoju zawodowego czy współpracy z sektorem prywatnym.

Działalność EURAXESS Polska prowadzona jest od 2022 r. przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i skupia się na udzielaniu praktycznych informacji zarówno zagranicznym badaczom jak i ich pracodawcom związanych z przyjazdem, zatrudnieniem i życiem w naszym kraju. Te tematy, jak i m.in. informacje o grantach i stypendiach dla naukowców znajdują się na krajowej stronie www.euraxess.pl.

Stopka