Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Przełączalne magnetyki molekularne: od cienkich warstw do materiałów kompozytowych (seminarium)

Kolejne spotkanie z cyklu Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego odbędzie się 6 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (ul. Reymonta 19, bud. D-10, III piętro, sala D). Równocześnie prowadzona będzie transmisja w aplikacji MS Teams.

Referat pt. Przełączalne magnetyki molekularne: od cienkich warstw do materiałów kompozytowych wygłosi dr hab. inż. Magdalena Fitta z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Link dla zdalnych uczestników

Streszczenie

Magnetyki molekularne to materiały wykazujące wiele właściwości niespotykanych w konwencjonalnych metalicznych materiałach magnetycznych, jak np. wrażliwość na bodźce zewnętrzne, takie jak światło, ciśnienie, temperatura, pole magnetyczne czy modyfikacje chemiczne. Wśród magnetyków molekularnych szczególnie interesującą grupę stanowią związki wykazujące bistabilność. Przykładem może być łańcuch koordynacyjny {NH4[Ni(cyklam)][Fe(CN)6]·5H2O}n, który wykazuje odwracalne termiczne przejście fazowe MMCT z bistabilnością w obszarze temperatury pokojowej [1] Przejście między niskotemperaturową fazą NiIII -FeII a wysokotemperaturową fazą NiII -FeIII jest gwałtowne i charakteryzuje się szeroką histerezą (284–312 K). Usunięcie cząsteczek wody krystalizacyjnej stabilizuje stan NiII -FeIII w całym zakresie temperatur, wyłączając tym samym termiczne przejście fazowe MMCT.

W ramach seminarium przedstawione zostaną ostatnie badania dotyczące osadzania {NH4[Ni(cyklam)][Fe(CN)6]·5H2O}n na podłożu stałym oraz wytwarzania bistabilnych materiałów kompozytowych.

[1] M. Reczyński, D. Pinkowicz, K. Nakabayashi, C. Näther, J. Stanek, M. Kozieł, J. Kalinowska-Tłuścik, B. Sieklucka, S. ichi Ohkoshi and B. Nowicka, Angew. Chemie - Int. Ed., 2021, 60, 2330

Stopka